Zasady i warunki

Ostatnia aktualizacja 9.05.2021 o 10:48

Witamy w Cryptohopper B.V. (nazywanej również "Cryptohopper" lub "my/nasze"). Dostarczamy Platformę ("Platforma") jako usługę (SaaS) poprzez naszą stronę internetową https://www.cryptohopper.com ("Strona internetowa") i naszą aplikację Cryptohopper - Crypto Trading, dostępną w różnych sklepach z aplikacjami ("Aplikacja"). Nasza Platforma umożliwia Ci handlowanie i inwestowanie w kryptowaluty za pomocą automatycznego bota do handlu kryptowalutami, którego ustawienia kontrolujesz i konfigurujesz samodzielnie. Platforma, Strona internetowa i Aplikacja, są łącznie określane jako nasze "Usługi".

1. Definicje

 1. Cryptohopper : Cryptohopper B.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana zgodnie z prawem holenderskim. Spółka jest zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem rejestracyjnym 70270481. Siedziba spółki znajduje się pod adresem Johan van Hasseltweg 18A, 1022 WV Amsterdam. Cryptohopper jest również określany jako "my".
 2. Konto : Konto założone przez Użytkownika na Platformie, do którego dostęp ma tylko Użytkownik za pomocą swoich danych logowania.
 3. Sygnały : rekomendacje dotyczące kupna lub sprzedaży kryptowalut udostępniane przez zewnętrznych "Dostawców Sygnałów" (zwanych również "Botami") współpracujących z Cryptohopper. Użytkownicy mają możliwość skonfigurowania oprogramowania na Platformie w taki sposób, aby automatycznie kupowało waluty na podstawie informacji z tych Sygnałów.
 4. Platforma : to narzędzie stworzone przez Cryptohopper, które pozwala Użytkownikom na łączenie się z Dostawcami Sygnałów. Dzięki temu Użytkownicy mogą handlować kryptowalutami na rynku kryptowalut, korzystając z bota do handlu kryptowalutami i zgodnie z otrzymanymi Sygnałami. Dostęp do Platformy jest możliwy za pośrednictwem Witryny i Aplikacji.
 5. Okres Subskrypcji : Początkowy Okres Subskrypcji wraz z wszelkimi kolejnymi okresami odnowienia subskrypcji.
 6. Użytkownik(i) : osoba(y) prywatna(e) lub prawna(e) korzystająca(e) z Usług. Użytkownicy są również określani jako "Ty".

2. Rejestracja i konto osobiste

 1. Jeśli chcesz korzystać z naszych Usług, przejdź do naszej Witryny i/lub pobierz naszą Aplikację.
 2. Do pełnego korzystania z funkcji Platformy, Cryptohopper wymaga od Ciebie zarejestrowania się i założenia Konta. Proces tworzenia Konta obejmuje między innymi podanie swojego adresu e-mail i wybranie silnego hasła, zgodnie z wytycznymi podanymi podczas rejestracji. Twój adres e-mail i wybrane hasło stanowią razem "Dane logowania".
 3. Na konto można wpłacać jedynie pieniądze fiducjarne. Po wpłaceniu środków na konto, nie ma możliwości ich wypłaty. Oczywiście, wszelkie zyski uzyskane dzięki Botom mogą być wypłacone w formie pieniędzy fiducjarnych. Kryptowaluty nie mogą być wpłacane ani wypłacane za pośrednictwem konta.
 4. Nie masz prawa udostępniać swojego Konta osobom trzecim. Całkowitą odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy swoich Danych logowania i korzystanie z Konta ponosisz sam. W przypadku zablokowania lub usunięcia Twojego Konta z dowolnego powodu, tracisz uprawnienia do korzystania z Platformy, na przykład przez użycie innego Konta lub stworzenie nowego Konta.
 5. Użytkownik gwarantuje, że informacje podane podczas tworzenia Konta są prawidłowe i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dokładność danych na swoim Koncie.
 6. Cryptohopper ma prawo, w dowolnym momencie, przestać udostępniać pewne funkcje Konta, Platformy lub innych Usług, odmówić przyznania Konta jakiejkolwiek osobie oraz wymagać spełnienia dodatkowych warunków do przyznania Konta.

3. Oferty i ceny

 1. Wszystkie oferty i bezpłatne wersje próbne Usług podlegają niniejszym Warunkom.
 2. Ceny na Stronie internetowej, w Aplikacji i na Platformie nie zawierają podatków i innych kosztów, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Cryptohopper ma prawo do zmiany swoich cen w każdym momencie. Taka zmiana ceny może zacząć obowiązywać natychmiast.
 4. Cryptohopper nie ponosi odpowiedzialności za ofertę lub wycenę, która zasadniczo zawiera oczywisty błąd lub pomyłkę.

4. Subskrypcja

 1. Do korzystania ze wszystkich funkcji Platformy wymagana jest subskrypcja ("Subskrypcja"). Subskrypcje są oferowane za stałą kwotę miesięcznie i/lub rocznie. Wniosek o Subskrypcję można złożyć na naszej Stronie internetowej.
 2. Bot oferuje kilka rodzajów pakietów w formie subskrypcji. Każdy pakiet różni się liczbą pozycji, wybranymi walutami, częstotliwością skanowania rynku giełdowego oraz ilością wsparcia od Bota. Wszystkie pakiety można znaleźć na naszej stronie internetowej.
 3. Niezależnie od innych postanowień zawartych w tych Warunkach, Subskrypcja zaczyna się i kończy zgodnie z datą rozpoczęcia i zakończenia podaną w pakiecie subskrypcji, chyba że zostanie wcześniej zakończona przez Użytkownika zgodnie z tym artykułem lub przez Cryptohopper, jeśli Użytkownik naruszy te Warunki i/lub stosowne prawa i regulacje ("Okres początkowy").
 4. Cryptohopper umożliwi Użytkownikowi natychmiastowy dostęp do Platformy zgodnej z jego Subskrypcją w dniu rozpoczęcia tej Subskrypcji. Użytkownik ma możliwość korzystania i konfiguracji jednego Bota na Platformie w ramach jednej subskrypcji.
 5. Po Okresie Początkowym, Subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona o taki sam okres, jak Okres Początkowy, chyba że Cryptohopper lub Użytkownik złoży pisemne oświadczenie o zamiarze nieprzedłużania Subskrypcji za pośrednictwem Witryny lub Platformy. Subskrypcja dobiegnie końca miesiąc po otrzymaniu takiego powiadomienia.
 6. Użytkownik ma prawo do wycofania Subskrypcji w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o Subskrypcję.

5. Płatność

 1. Użytkownik będzie co miesiąc opłacać subskrypcję. Na stronie internetowej wyświetlane są dostępne metody płatności, takie jak na przykład PayPal, karty kredytowe (np. Visa lub MasterCard) oraz kryptowaluty.
 2. W przypadku, gdy Cryptohopper nie jest w stanie pobrać należnych opłat lub Użytkownik nie uiści opłat w terminie, o którym mowa w art. 5.1, Cryptohopper ma prawo wyłączyć dowolną funkcjonalność Platformy lub Konta Użytkownikowi, bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, jakie może mieć Cryptohopper.
 3. Konto Użytkownika będzie aktywne przez czas, za który Użytkownik dokonał już opłaty.

6. Uczciwe korzystanie z naszej platformy

 1. Aby korzystać z naszej Platformy, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Użytkownik nie może korzystać z Platformy (lub innych Usług) w sposób naruszający holenderskie i wszelkie inne obowiązujące prawo i przepisy, w tym między innymi przepisy finansowe i podatkowe.
 3. W zamian za korzystanie z Platformy (lub innych Usług), zobowiązujesz się nie przekazywać nam ani Platformie żadnych informacji, danych lub treści, które są niepoprawne, niedokładne, niepełne lub naruszają jakiekolwiek prawo czy regulację, lub są nieakceptowalne według ogólnych standardów. Dodatkowo, zgadzasz się, że ani Ty, ani żadne strony trzecie nie będą podejmować, między innymi, następujących działań:
  1. uzyskiwać dostęp do jakichkolwiek niepublicznych / zabezpieczonych sekcji Platformy (lub innych Usług);
  2. wysyłania wirusów, robaków, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, niechcianych ofert lub reklam dowolnego rodzaju i w dowolnym celu;
  3. prowadzenia dochodzeń, skanowania lub testowania Platformy (lub innych Usług) lub dowolnego innego związanego systemu lub sieci, ani łamania jakichkolwiek zabezpieczeń lub procedur uwierzytelniania;
  4. używać jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów do pobierania danych z Platformy (lub innych Usług) ("screen-scraping");
  5. tworzenia i rozpowszechniania kopii Platformy (lub innych Usług);
  6. próba sprzedaży, dystrybucji, kopiowania, wypożyczania, udzielania sublicencji, pożyczania, łączenia, reprodukowania, zmieniania, modyfikowania, poddawania inżynierii wstecznej, demontażu, dekompilacji, przenoszenia, wymieniania, tłumaczenia, hakowania, dystrybucji, uszkadzania lub niewłaściwie wykorzystywania Platformy (lub inne Usługi); lub
  7. tworzenia wszelkiego rodzaju dzieł pochodnych.
 4. Cryptohopper może tymczasowo lub na stałe wyłączyć dowolną funkcjonalność Platformy (lub innych Usług), jeśli Użytkownik naruszy niniejszą klauzulę i/lub inne postanowienia Regulaminu i/lub ogólnie wyrządzi szkodę Cryptohopperowi, Użytkownikom i/lub Dostawcom Sygnału.

7. Prywatność

 1. Cryptohopper ceni Twoją prywatność i działa w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) UE. Kiedy korzystasz z naszych usług, zbieramy pewne dane osobowe. W naszej Polityce Prywatności możesz dowiedzieć się, jakie dane osobowe zbieramy i do jakich celów je wykorzystujemy. Naszą politykę prywatności znajdziesz tutaj: https://www.cryptohopper.com/privacy.

8. Własność intelektualna

 1. Cryptohopper posiada wyłączne licencje na wszystkie prawa własności intelektualnej związane z (i wynikające z treści dostępnych za pośrednictwem) naszych Usług. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do, patentów, zgłoszeń patentowych, znaków towarowych, zgłoszeń znaków towarowych, praw do baz danych, znaków usługowych, nazw handlowych, praw autorskich, tajemnic handlowych, licencji, nazw domen, know-how, praw własności i procesów ("Prawa własności intelektualnej").
 2. Pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika wszystkich swoich zobowiązań, Użytkownik uzyskuje licencję niewyłączną, niezbywalną, niepodlegającą sublicencjonowaniu i możliwą do odwołania na korzystanie z Usług, zgodnie z niniejszymi Warunkami i Subskrypcją. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika swoich zobowiązań, Cryptohopper ma prawo do odwołania tej licencji bez konieczności uprzedniego zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania.

9. Dostępność Usług i zastrzeżenie gwarancji

 1. Platforma Cryptohopper jest dostępna na komputerach, przenośnych urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android, a także na innych urządzeniach, które Cryptohopper określił jako kompatybilne. Cryptohopper dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Ci możliwość korzystania z Platformy w każdym momencie. Jednak ze względu na charakter oferowanych usług, Cryptohopper nie może zagwarantować, że dostęp do Platformy będzie zawsze bezbłędny i nieprzerwany.
 2. Cryptohopper podejmuje wszelkie rozsądne starania, aby prawidłowo wybierać Sygnalistów. Niemniej jednak, Cryptohopper nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość lub treść Sygnałów. Wyniki wybranych sygnałów są całkowicie na ryzyko Użytkownika.
 3. Cryptohopper nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępności Platformy (lub Usług), problemy z pobraniem lub dostępem do treści, czy jakiekolwiek inne awarie systemu komunikacyjnego, które mogą skutkować brakiem dostępności Usług.
 4. Cryptohopper zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub dostosowania Platformy i jej funkcji według własnego uznania, dążąc jednocześnie do minimalizacji czasu przestoju. Cryptohopper nie jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne lub utrzymanie Platformy (lub innych Usług), ani za przestoje wynikające z tych działań.
 5. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Cryptohopper niniejszym zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji dotyczących dostępności Platformy (lub innych Usług). Usługi są świadczone "w stanie, w jakim są i "w miarę dostępności" bez jakiejkolwiek gwarancji.
 6. Cryptohopper dokłada najwyższej starań przy tworzeniu Usług dla użytkowników. Niemniej jednak nie możemy gwarantować za strony trzecie zaangażowane w korzystanie i dostęp do naszej Platformy (lub innych Usług). Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za strony trzecie, z których korzysta.
 7. Cryptohopper i Użytkownik zgadzają się na następujące ograniczenie odpowiedzialności w odniesieniu do korzystania z Usług:
  1. O ile Cryptohopper nie dopuści się umyślnego wykroczenia lub rażącego zaniedbania, Cryptohopper nie ponosi żadnej odpowiedzialności za (bezpośrednie lub pośrednie) szkody lub koszty Użytkowników jakiegokolwiek rodzaju.
  2. Cryptohopper nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika, które wynikły z założenia, że nieprawidłowe lub niepełne informacje dostarczone przez Użytkownika były prawidłowe lub pełne podczas realizacji Umowy.
  3. W przypadku, gdy Cryptohopper jest zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności, z jakiejkolwiek przyczyny, kwota ta nie przekroczy 1000 USD lub 100% sumy, którą Użytkownik zapłacił za korzystanie z Usług w ciągu poprzednich 6 miesięcy, lub kwoty wypłaconej przez firmę ubezpieczeniową Cryptohopper w danym przypadku - zależnie od tego, która wartość jest mniejsza.
 8. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych Warunków, Cryptohopper nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z (braku lub ograniczonego) dostępu do Platformy (lub innych Usług) lub udostępnianych na niej treści i korzystania z nich, w tym za utratę zysków wynikającą w jakikolwiek sposób z, ale nie wyłącznie:
  1. działanie lub niedostępność tej Platformy (lub innych Usług);
  2. pobieranie lub korzystanie z jakichkolwiek funkcji i/lub oprogramowania dostępnego za pośrednictwem naszej Platformy (lub innych Usług) (takich jak Sygnaliści i hiperłącza);
  3. roszczeń osób trzecich (lub dotyczących osób trzecich) w związku z korzystaniem z Platformy (lub innych Usług);
  4. utrata danych;
  5. prawidłowego funkcjonowania (hiper)linków dostępnych za pośrednictwem naszej Platformy (lub innych Usług);
  6. jakość wszelkich szablonów zawierających ustawienia Bota, które Użytkownicy udostępniają na stronie internetowej;
  7. (brak) korzyści finansowych dla Użytkowników wynikających z korzystania z Platformy;
  8. wszelkie sytuacje, w których urządzenia mobilne Użytkowników i/lub Dane logowania zostaną skradzione, a następnie jakakolwiek osoba trzecia skorzysta z Usług bez zgody Użytkownika;
  9. wszelkie szkody lub modyfikacje w sprzęcie Użytkownika, w tym ale nie tylko w sprzęcie komputerowym lub urządzeniu (mobilnym) spowodowane instalacją lub użytkowaniem Platformy (lub innych Usług);
  10. wszelkie szkody wynikłe z korzystania z giełdy, z której korzysta nasza Platforma do handlu lub do której jest w inny sposób podłączona, lub z korzystania z jakiejkolwiek innej wymaganej strony trzeciej, na przykład w wyniku jej niedostępności lub niewypłacalności; lub
  11. niezdolność Cryptohoppera do spełnienia jakiegokolwiek z zobowiązań wynikających z tych Warunków, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami, które są poza rozsądną kontrolą Cryptohopper.
 9. Informacje i dane zamieszczone w sekcjach "Forum użytkowników" i "Sekcja pytań" na stronie są tworzone przez użytkowników. Cryptohopper nie ma kontroli nad danymi i informacjami wymienianymi między użytkownikami na Forum użytkowników i w Sekcji pytań, a także nie monitoruje treści publikowanych lub udostępnianych przez użytkowników na Forum użytkowników. W związku z tym, Cryptohopper nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane i informacje znajdujące się na Forum użytkowników i w Sekcji pytań. Cryptohopper ma prawo do usunięcia treści i informacji z Forum użytkowników i Sekcji pytań, jeśli zostanie powiadomiony o tym, że są one niezgodne z prawem, naruszają te Warunki lub są w jakikolwiek sposób niewłaściwe.

10. Helpdesk

 1. Użytkownik ma możliwość zadawania pytań dotyczących Usług w dziale pomocy technicznej Cryptohopper. Cryptohopper udziela porad jedynie na temat funkcjonowania Usług.
 2. Cryptohopper wyraźnie nie:
  1. Udziel użytkownikom wszelkich osobistych porad dotyczących zalecanych ustawień Bota;
  2. Udzielanie użytkownikom osobistych porad finansowych.
 3. Cryptohopper może zamieszczać w Witrynie ogólne samouczki i filmy instruktażowe dotyczące funkcjonowania Usług.
 4. Wszystkie materiały edukacyjne, filmy i szablony udostępnione przez Cryptohopper są ogólne i nie zawierają indywidualnych ani finansowych porad. Korzystanie z tych materiałów, filmów i szablonów jest na własne ryzyko użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość podłączenia swojego Bota do wybranego Sygnalisty. Dostawcy Sygnałów nie są zapewniani przez Cryptohopper, lecz są oferowani przez doradców zewnętrznych. Korzystanie z Sygnalistów jest na wyłączne ryzyko Użytkownika.

11. Ryzyko

 1. Nasze Usługi są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników, którzy w pełni rozumieją ryzyko z tym związane. To między innymi oznacza, że jesteś świadomy zmienności cen na rynku kryptowalut i potencjalnych strat, które mogą wynikać z handlu lub posiadania kryptowalut, a które mogą być całkowite lub znaczne. Zapewniasz, że zainwestujesz tylko tyle pieniędzy, ile jesteś gotów stracić.
 2. Jako użytkownik gwarantujesz, że jesteś świadomy, że mogą istnieć dodatkowe ryzyka związane z handlem kryptowalutami, które nie zostały określone w niniejszym Regulaminie, na naszej Stronie internetowej, w Aplikacji i/lub na naszej Platformie. Użytkownik rozumie, że przez cały czas ponosi odpowiedzialność za staranną ocenę wszystkich zagrożeń i określenie, czy jego poziom wiedzy, sytuacja finansowa i tolerancja na ryzyko są odpowiednie do korzystania z naszych Usług i korzystania z kryptowalut, które są częścią niestabilnego rynku. Ponadto użytkownik jest świadomy ryzyka związanego z korzystaniem z naszych Usług, w tym ryzyka możliwych błędów i przerw, i przyjmuje pełną odpowiedzialność za to ryzyko.
 3. Cryptohopper w żadnym momencie nie udziela porad inwestycyjnych, prawnych ani podatkowych. Cryptohopper nie uwzględnia indywidualnych okoliczności (w tym sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych). Jeżeli chcesz otrzymać takie porady lub uwzględnienia, to Twoją odpowiedzialnością jest zasięgnąć niezależnej, profesjonalnej porady przed skorzystaniem z naszych Usług.

12. Odszkodowanie

 1. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony Cryptohoppera przed wszelkimi zobowiązaniami, szkodami i kosztami (w tym kosztami ugody i rozsądnymi honorariami adwokackimi) wynikającymi z roszczeń stron trzecich dotyczących:
  1. wszelkie szkody lub uszczerbki na zdrowiu wynikłe z zachowania Użytkownika podczas korzystania z naszych Usług; oraz
  2. naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków lub naruszenia jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub nakazów.

13. Hiperłącza

 1. Jeżeli Cryptohopper dostarcza hiperłącza do stron internetowych stron trzecich, nie oznacza to, że Cryptohopper zatwierdza jakiekolwiek produkty czy usługi dostępne na tych stronach lub za ich pośrednictwem. Korzystanie z takich hiperłączy odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. Cryptohopper nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do treści, użytkowania lub dostępności takich stron internetowych. Rzetelność, dokładność, sensowność, wiarygodność i kompletność informacji zawartych na takich stronach internetowych nie zostały zweryfikowane przez Cryptohopper.

14. Różne

 1. Cryptohopper zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Gdy zmienimy niniejsze Warunki w znaczący sposób, powiadomimy o tym Użytkowników za pośrednictwem newslettera (jeśli Użytkownik podał nam w tym celu swój adres e-mail) i opublikujemy powiadomienie na naszej Stronie internetowej wraz ze zaktualizowanymi Warunkami. Kontynuując korzystanie z Usług, użytkownik akceptuje najnowszą wersję niniejszych Warunków.
 2. Jeśli nie egzekwujemy (części) niniejszych Warunków, nie może to być interpretowane jako zgoda lub zrzeczenie się prawa do egzekwowania ich w późniejszym czasie lub wobec innego Użytkownika.
 3. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na osoby trzecie.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie tych Warunków okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. Wszelkie nieważne lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione lub uznane za zastąpione postanowieniem, które jest uważane za ważne i wykonalne, a jego interpretacja będzie jak najbliższa intencji pierwotnego, nieważnego postanowienia.
 5. Niniejsze Warunki podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.
 6. Chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej, wszelkie spory wynikające z tych Warunków lub związane z nimi będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd w Amsterdamie, w Holandii, o ile spór nie zostanie rozwiązany w sposób polubowny.

15. Skargi, komentarze i sugestie

 1. Cryptohopper dąży do zapewnienia optymalnej obsługi. Jeśli masz skargę, komentarz lub sugestię, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected]. Prosimy o podanie danych kontaktowych oraz jasnego opisu i powodu skargi. Reklamacje są zazwyczaj rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych.

Informacja: Cryptohopper nie jest regulowanym podmiotem. Handel kryptowalutami za pomocą botów wiąże się z dużym ryzykiem, a wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych rezultatów. Prezentowane zyski na zrzutach ekranu produktu mają charakter ilustracyjny i mogą być zawyżone. Podejmuj handel botami tylko wtedy, gdy posiadasz odpowiednią wiedzę lub skonsultuj się z wykwalifikowanym doradcą finansowym. Cryptohopper nie ponosi odpowiedzialności za (a) jakiekolwiek straty lub szkody, całkowite lub częściowe, wynikające z transakcji z wykorzystaniem naszego oprogramowania lub (b) jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub przypadkowe. Pamiętaj, że treści dostępne na platformie handlu społecznościowego Cryptohopper są tworzone przez członków społeczności Cryptohopper i nie stanowią porad lub zaleceń ze strony Cryptohopper. Zyski prezentowane na Rynku nie są gwarancją przyszłych wyników. Korzystając z usług Cryptohopper, akceptujesz ryzyko związane z handlem kryptowalutami i zobowiązujesz się do niepociągania Cryptohopper do odpowiedzialności za ewentualne straty. Przed korzystaniem z naszego oprogramowania lub podjęciem jakiejkolwiek działalności handlowej, konieczne jest zapoznanie się z naszymi Warunkami świadczenia usług i oświadczenie dot. ujawniania ryzyka. Skonsultuj się z prawnikami i doradcami finansowymi, aby uzyskać porady dostosowane do Twojej sytuacji.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Wszelkie prawa zastrzeżone.