0%
Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy
#Automated trading strategy#Strategy designer#EMA+3 więcej tagów

Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy

Scalping is one of the most profitable forms of trading.

However, it is also one of the most labor-intensive trading styles out there.

Therefore with an automated scalping strategy, you get the best of both worlds: an exceptionally profitable strategy and less work.

Today we will look at what scalping is, how to scalp efficiently, and give you some examples of automated scalping strategies that you can download on our platform!

Scalping tips

Scalping is all about making quick, small, and steady gains that add up over time, thanks to the magic of compound interest.

These are short-term intraday trades that usually span from just a few minutes up to several hours.

Wondering when to jump in or out of a trade? Typically, scalpers utilize the 5-minute or 1-minute timeframes to pinpoint their entry and exit points.

Good news! Both of these timeframes are readily available on platforms like Cryptohopper.

But what's the secret sauce for scalping success? A more than 50% win rate. Because your profits from each trade are generally small, a win rate above 50% becomes all the more crucial to your bottom line.

Your risk management will cover your loss-making trades.

So, how do you boost your win rate? Simple—trade when the stars are aligned in your favor!

No really, it means going long when the market is in a bullish phase and stepping out when it's bearish.

But that's easier said than done.

To tell if you're in a bull or bear market, look to trend-following indicators like the Parabolic SAR or MESA, but check them out on a higher timeframe.

These could be the 1-hour, 4-hour, or even the daily chart.

Here's a pro tip: Using a combination of two higher timeframes—say, the daily and 4-hour charts—can improve your odds even more.

This way, you're more likely to trade when market conditions are truly in your corner.

Ready to dive into some real-world strategies for crypto scalping? Let’s get to it!

Scalping Strategies!

Momentum Trend Scalper

Mixing momentum and trend indicators can give you an unbeatable scalping strategy.

For this approach, we kick things off by using MESA on the 4-hour chart to gauge the overall market trend.

Next, we turn to Williams %R to spot oversold conditions and rely on the crossover between the 1 and 15 EMA to confirm momentum is swinging back our way.

Note: We're using a 15-minute timeframe here because both Williams %R and the EMA crossovers can be rather noisy on a 5-minute chart.

And remember, these indicators won't always sync up, so we've designed the strategy to keep the Williams %R signal active for 5 candles.

Here are some settings you can use:

  • Take profit 7%

  • Stop-loss 1%

  • Trailing Stop loss percentage 1%, arming 1.5%

Scalping with Williams R
Scalping with Williams R

You can download this strategy on Cryptohopper.

Pure Trend Scalping

Our second strategy employs trend-following indicators across multiple timeframes.

We start by checking MESA on both the daily and 4-hour charts to ensure the trend is favoring us.

Then, we move to a 5-minute timeframe and look for a crossover between the 5 EMA and 25 EMA.

  • Take profit 7%

  • Stop-loss 1%

  • Trailing Stop loss percentage 1%, arming 1.5%

Pure Trend Scalping
Pure Trend Scalping

You can download this strategy on Cryptohopper.

Volatile Trend Scalper

Last but not least, let’s delve into a strategy we've recently discussed on TradingView.

We again start with MESA on the 4-hour chart for trend direction.

Then we look for a crossover between the 15-50 EMA on the 5-minute chart and an ADX value greater than 20 to pinpoint our entry.

  • Take profit 5%

  • Stop-loss 1%

  • Trailing stop loss percentage 0.5% and arming at 1%

MESA EMA scalping
MESA EMA scalping
profit by scalping BTC
profit by scalping BTC

You can download this strategy on Cryptohopper (for Hero Bot subscriptions only).

Conclusion

Scalping can be incredibly profitable when done right.

By focusing on favorable market conditions and smart strategies, you can ramp up your win rate significantly.

Adding trend-following indicators on higher timeframes is a solid tactic, as demonstrated in our examples.

Disclaimer: All these strategies are available fully automated on Cryptohopper but haven't undergone extensive testing. We strongly recommend paper trading before diving in.

Bonus: Cryptohopper offers a multitude of indicators and settings you can use to tailor your own killer scalping strategy.

Ready to revolutionize your trading game? Get started with Cryptohopper today!

Obraz skrzynki odbiorczej

Newsletter

Zaprenumeruj cotygodniowy newsletter z wyjątkowymi analizami kryptowalut i wiadomościami, które warto znać. Bądź na bieżąco i baw się dobrze, za darmo.

Zautomatyzuj
Twój
handel!

Światowej klasy automatyczny bot do handlu kryptowalutami

Zaczynajmy
Automatyzacja handlu

Powiązane artykuły

Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy
#Automated trading strategy#Strategy designer#EMA+3 więcej tagów

Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy

Cryptocurrencies | BTC vs. USDT As Quote Currency
#Bitcoin#crypto trading#crypto trading tips+2 więcej tagów

Cryptocurrencies | BTC vs. USDT As Quote Currency

Technical Analysis 101 | What Are the 4 Types of Indicators?

Technical Analysis 101 | What Are the 4 Types of Indicators?

Bot Trading 101 | The 9 Best Trading Bot Tips of 2023
#crypto trading#trading bot#crypto trading tips+2 więcej tagów

Bot Trading 101 | The 9 Best Trading Bot Tips of 2023

Rozpocznij darmowy handel z Cryptohopperem!

Bezpłatne użytkowanie - karta kredytowa nie jest wymagana

Zaczynajmy
Cryptohopper appCryptohopper app

Informacja: Cryptohopper nie jest regulowanym podmiotem. Handel kryptowalutami za pomocą botów wiąże się z dużym ryzykiem, a wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych rezultatów. Prezentowane zyski na zrzutach ekranu produktu mają charakter ilustracyjny i mogą być zawyżone. Podejmuj handel botami tylko wtedy, gdy posiadasz odpowiednią wiedzę lub skonsultuj się z wykwalifikowanym doradcą finansowym. Cryptohopper nie ponosi odpowiedzialności za (a) jakiekolwiek straty lub szkody, całkowite lub częściowe, wynikające z transakcji z wykorzystaniem naszego oprogramowania lub (b) jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub przypadkowe. Pamiętaj, że treści dostępne na platformie handlu społecznościowego Cryptohopper są tworzone przez członków społeczności Cryptohopper i nie stanowią porad lub zaleceń ze strony Cryptohopper. Zyski prezentowane na Rynku nie są gwarancją przyszłych wyników. Korzystając z usług Cryptohopper, akceptujesz ryzyko związane z handlem kryptowalutami i zobowiązujesz się do niepociągania Cryptohopper do odpowiedzialności za ewentualne straty. Przed korzystaniem z naszego oprogramowania lub podjęciem jakiejkolwiek działalności handlowej, konieczne jest zapoznanie się z naszymi Warunkami świadczenia usług i oświadczenie dot. ujawniania ryzyka. Skonsultuj się z prawnikami i doradcami finansowymi, aby uzyskać porady dostosowane do Twojej sytuacji.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Wszelkie prawa zastrzeżone.