0%
Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy
#Automated trading strategy#Strategy designer#EMA+3 více tagů

Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy

Scalping is one of the most profitable forms of trading.

However, it is also one of the most labor-intensive trading styles out there.

Therefore with an automated scalping strategy, you get the best of both worlds: an exceptionally profitable strategy and less work.

Today we will look at what scalping is, how to scalp efficiently, and give you some examples of automated scalping strategies that you can download on our platform!

Scalping tips

Scalping is all about making quick, small, and steady gains that add up over time, thanks to the magic of compound interest.

These are short-term intraday trades that usually span from just a few minutes up to several hours.

Wondering when to jump in or out of a trade? Typically, scalpers utilize the 5-minute or 1-minute timeframes to pinpoint their entry and exit points.

Good news! Both of these timeframes are readily available on platforms like Cryptohopper.

But what's the secret sauce for scalping success? A more than 50% win rate. Because your profits from each trade are generally small, a win rate above 50% becomes all the more crucial to your bottom line.

Your risk management will cover your loss-making trades.

So, how do you boost your win rate? Simple—trade when the stars are aligned in your favor!

No really, it means going long when the market is in a bullish phase and stepping out when it's bearish.

But that's easier said than done.

To tell if you're in a bull or bear market, look to trend-following indicators like the Parabolic SAR or MESA, but check them out on a higher timeframe.

These could be the 1-hour, 4-hour, or even the daily chart.

Here's a pro tip: Using a combination of two higher timeframes—say, the daily and 4-hour charts—can improve your odds even more.

This way, you're more likely to trade when market conditions are truly in your corner.

Ready to dive into some real-world strategies for crypto scalping? Let’s get to it!

Scalping Strategies!

Momentum Trend Scalper

Mixing momentum and trend indicators can give you an unbeatable scalping strategy.

For this approach, we kick things off by using MESA on the 4-hour chart to gauge the overall market trend.

Next, we turn to Williams %R to spot oversold conditions and rely on the crossover between the 1 and 15 EMA to confirm momentum is swinging back our way.

Note: We're using a 15-minute timeframe here because both Williams %R and the EMA crossovers can be rather noisy on a 5-minute chart.

And remember, these indicators won't always sync up, so we've designed the strategy to keep the Williams %R signal active for 5 candles.

Here are some settings you can use:

  • Take profit 7%

  • Stop-loss 1%

  • Trailing Stop loss percentage 1%, arming 1.5%

Scalping with Williams R
Scalping with Williams R

You can download this strategy on Cryptohopper.

Pure Trend Scalping

Our second strategy employs trend-following indicators across multiple timeframes.

We start by checking MESA on both the daily and 4-hour charts to ensure the trend is favoring us.

Then, we move to a 5-minute timeframe and look for a crossover between the 5 EMA and 25 EMA.

  • Take profit 7%

  • Stop-loss 1%

  • Trailing Stop loss percentage 1%, arming 1.5%

Pure Trend Scalping
Pure Trend Scalping

You can download this strategy on Cryptohopper.

Volatile Trend Scalper

Last but not least, let’s delve into a strategy we've recently discussed on TradingView.

We again start with MESA on the 4-hour chart for trend direction.

Then we look for a crossover between the 15-50 EMA on the 5-minute chart and an ADX value greater than 20 to pinpoint our entry.

  • Take profit 5%

  • Stop-loss 1%

  • Trailing stop loss percentage 0.5% and arming at 1%

MESA EMA scalping
MESA EMA scalping
profit by scalping BTC
profit by scalping BTC

You can download this strategy on Cryptohopper (for Hero Bot subscriptions only).

Conclusion

Scalping can be incredibly profitable when done right.

By focusing on favorable market conditions and smart strategies, you can ramp up your win rate significantly.

Adding trend-following indicators on higher timeframes is a solid tactic, as demonstrated in our examples.

Disclaimer: All these strategies are available fully automated on Cryptohopper but haven't undergone extensive testing. We strongly recommend paper trading before diving in.

Bonus: Cryptohopper offers a multitude of indicators and settings you can use to tailor your own killer scalping strategy.

Ready to revolutionize your trading game? Get started with Cryptohopper today!

Obrázek doručené pošty

Newsletter

Získejte týdenní e-mail s exkluzivními kryptoanalýzami a zprávami, které stojí za přečtení. Zůstaňte informováni a bavte se zdarma.

Automatizujte
své
obchodování!

Automatický kryptoměnový obchodní bot světové třídy

Začněme
Automatizujte své obchodování

Související články

Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy
#Automated trading strategy#Strategy designer#EMA+3 více tagů

Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy

Cryptocurrencies | BTC vs. USDT As Quote Currency
#Bitcoin#crypto trading#crypto trading tips+2 více tagů

Cryptocurrencies | BTC vs. USDT As Quote Currency

Technical Analysis 101 | What Are the 4 Types of Indicators?

Technical Analysis 101 | What Are the 4 Types of Indicators?

Bot Trading 101 | The 9 Best Trading Bot Tips of 2023
#crypto trading#trading bot#crypto trading tips+2 více tagů

Bot Trading 101 | The 9 Best Trading Bot Tips of 2023

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.