Zpětné testování

Analyze the past,
apply to the future.

Mind-blowing performance now comes standard. The new Cryptohopper Backtesting is a game-changing combination of meticulously curated historical data and high performance AWS powered serverless compute. Gain unparalleled insights that drive smarter trading decisions — our most powerful Backtester ever.

  • Analyze
    AnalyzeThe Past.
  • Test
    TestAnd deploy.
  • Library
    LibraryOf Backtests.

Harness the Past.

Effortlessly Backtest
Your Bots.

Koupit

Unveil the true performance of your trading bots with ease. With Cryptohopper Backtesting, you can easily put your bots to the test, examining how they would have performed in past market conditions. Dive into rich historical data, explore various scenarios, and elevate your trading game like never before.

Jason, TA Warriors

Na programu Cryptohopper se mi nejvíce líbí, že k jeho používání nemusíte napsat ani řádek kódu, což platí i pro backtesting. Nástroj Cryptohopper pro backtestování vám ušetří měsíce od vypracov...

Přečtěte si celou recenzi

Unleash the Backtesting Magic.

Seamless Deployment of
Promising Backtests.

Obrázek kurzoru, který kliká na tlačítko "nasadit"
Deploy

Take your successful backtests to the next level. Cryptohopper enables you to seamlessly deploy your promising bots from backtesting to your live trading bot. Witness your strategies come to life as you bridge the gap between historical performance and real-world trading.

Maximize Trading Success

Your Backtesting Library: A
Treasure Trove of Tested Bots.

Cryptohopper Backtesting serves as your personal library of tested bots, ready to be deployed at your convenience. Save and organize your successful backtests, creating a treasure trove of proven strategies.

Testovací knihovna Cryptohopper

Start trading with Cryptohopper for free!

Free to use - no credit required

Let's get started
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2023 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.