Exchanges

Supercharge your exchange.

Tap into a world of increased trading volume, propelling your platform to new heights. Enhance your exchange and attract a broader audience of active traders.
 • Supercharge
  SuperchargeYour exchange.
 • Pokročilé
  PokročiléTools for your traders.
 • Fast
  FastIntegration times.

Pro Tools

Revolutionary Tools at Your Fingertips.

Discover a suite of cutting-edge tools that will revolutionize your exchange's capabilities. Cryptohopper offers a diverse range of features, including copy trading, bot trading, and professional trading tools. Empower your users with the ability to automate their strategies, follow expert traders, and access advanced analytics, setting your exchange apart from the competition.

What our partners say about Cryptohopper

 • Vivien Fang, head of Bybit Trading Tools

  I am proud to endorse Cryptohopper. Its advanced features and flexibility empower traders to optimize their strategies and achieve their financial goals in the exponential crypto market. With in...

  Přečtěte si celou recenzi
 • Mateusz Włodarczyk, Head of Product of Bitvavo

  By integrating Cryptohopper into our platform, our users can seize the full opportunities of automated crypto trading.

 • Scott Shapiro, Sr. Director of Product

  At Coinbase, we aim to prioritize more ways to bring greater accessibility and tools to the advanced trading community. We're excited that Cryptohopper customers can now trade with Coinbase Adva...

  Přečtěte si celou recenzi
 • Binance

  Cryptohopper was one of the first trading bots that supported Binance, and we value their consistent support as an engine of our growth.

 • CEO of One Trading

  We’re thrilled to continue the partnership with Cryptohopper as we build out our offering and continually innovate under the One Trading brand to bring the best-in-class crypto-asset offerings t...

  Přečtěte si celou recenzi

Increased Trading Volume

Unleash Your Exchange's Potential with 10x More Trading Volume

Leave your competitors in the dust with a Cryptohopper integration. Bot traders generate 10 times more trading volume than the average trader. By providing your users with our sophisticated trading tools, you'll attract seasoned traders and new investors alike, cementing your exchange's position as a go-to destination for crypto enthusiasts.

Fast Integration

Rapid Integration Times for Immediate Results

Say goodbye to lengthy integration processes that hinder your exchange's growth. Cryptohopper prides itself on lightning-fast integration times. In just 7 days, we can seamlessly integrate your exchange, allowing you to start reaping the benefits without delay.

Osobní podpora.

Kryjeme vám záda.

Získejte svého vlastního manažerského klienta úspěchu, který se postará o to, abyste z Cryptohopperu vytěžili maximum, a dokonce nám přímo řekněte, jaké funkce byste chtěli přidat.

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2023 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.