0%
Cryptocurrencies | BTC vs. USDT As Quote Currency
#Bitcoin#crypto trading#crypto trading tips+2 więcej tagów

Cryptocurrencies | BTC vs. USDT As Quote Currency

Ah, the million-dollar question: should you opt for stablecoins like USDT or go for the more volatile options like BTC when choosing your quote currency in the crypto world?

If you're new to trading, especially on platforms like Cryptohopper , this question might feel like a riddle wrapped in an enigma.

Don't sweat it. By the end of this guide, you'll not only understand the advantages and disadvantages of each but also know how to pick the right quote currency for your specific needs.

Now, you might be wondering, "What exactly is a quote currency?

It's the currency you use to acquire assets and the one you'll receive when selling them.

Typically, it's a Fiat currency like the USD when trading stocks, but in the world of cryptocurrency, you can use one crypto to buy another.

The choice is yours – whether to embrace the stability of Fiat or dive into the exciting world of crypto-to-crypto transactions.

Why Quote Currency Matters, Especially in Crypto

In traditional markets—think stock, commodities, and Forex—choosing a quote currency often feels like a no-brainer.

People usually go with what they have or what's most liquid. But the game changes in crypto, where the features and quirks of each coin set them apart like night and day.

Let's cut through the noise and focus on the two prime contenders: USDT for stablecoins and BTC for the more volatile ones.

BTC - Bitcoin

bitcoin
bitcoin

Background

Bitcoin burst onto the scene in 2009, thanks to Satoshi Nakamoto.

This decentralized currency promised a world where power gets redistributed from institutions to individuals.

Sound like your kind of Utopia? Then Bitcoin, or other cryptocurrencies like BNB or Ethereum, maybe your go-to.

Pros:

  1. Skyrocketing Potential : If you foresee a bull run, accumulating crypto by trying to increase your crypto holdings may offer the largest rewards.

  2. Wide Range of Trading Pairs : Most altcoin pairs are available as a BTC pair. Or on a decentralized exchange as an Ethereum pair.

  3. Predictive Power : If Bitcoin moves, others follow. This can help you predict the market more accurately and thus minimize stop-losses.

Cons:

  1. High Volatility : BTC's price can swing wildly, making it a double-edged sword. Meaning, that even if you do not make any transactions, Bitcoin's price can still fluctuate greatly, thus having a large impact on the initial value of your investment (either positive or negative).

  2. Bags Over Profits : When Bitcoin rises, your alt-coins may not keep up, leaving you stuck with them. This often happens at the beginning of a bull run, as Bitcoin leads the way, and altcoins struggle behind.

  3. Challenges in Trading Low-Priced Cryptocurrencies : Engaging in active trading of low-priced cryptocurrencies like SHIB against Bitcoin can be challenging. This is attributed to the limitations in the number of satoshis that an exchange can display, which can result in a substantial spread between the bid and ask prices, often exceeding 1% in many instances.

USDT - Tether

tether
tether

Background

Launched in 2014, Tether (USDT) claims to be backed 1:1 by USD.

Despite controversies around its legitimacy, it's become a behemoth in the crypto world.

Alternatives for USDT are: Current fiat like USD/EUR or other stable coins such as TUSD/USDC.

Pros:

  1. Stability : USDT offers a predictable trading environment.

  2. Safe Haven : When the market plunges, USDT remains stable.

Cons:

  1. Limited Trading Pairs : Less flexibility in trading options.

  2. Corporate Control : If you're a decentralization purist, the company-managed USDT might not align with your ideology.

Making the Choice on Cryptohopper

Once you've weighed the pros and cons, hop over to the ' Base config ' section on Cryptohopper. Under ' Coins and Amounts ,' you'll find the 'Quote Currency' option. Pick the one that aligns with your goals and values, and you're good to go.

The Takeaway

Your choice of quote currency can make or break your trading journey. Whether you're swayed by Bitcoin's revolutionary ethos or Tether's stable nature, the choice is yours to make.

Ready to set your trading world on fire? Start trading on Cryptohopper today!

Click here to start trading.

Obraz skrzynki odbiorczej

Newsletter

Zaprenumeruj cotygodniowy newsletter z wyjątkowymi analizami kryptowalut i wiadomościami, które warto znać. Bądź na bieżąco i baw się dobrze, za darmo.

Zautomatyzuj
Twój
handel!

Światowej klasy automatyczny bot do handlu kryptowalutami

Zaczynajmy
Automatyzacja handlu

Powiązane artykuły

Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy
#Automated trading strategy#Strategy designer#EMA+3 więcej tagów

Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy

Cryptocurrencies | BTC vs. USDT As Quote Currency
#Bitcoin#crypto trading#crypto trading tips+2 więcej tagów

Cryptocurrencies | BTC vs. USDT As Quote Currency

Technical Analysis 101 | What Are the 4 Types of Indicators?

Technical Analysis 101 | What Are the 4 Types of Indicators?

Bot Trading 101 | The 9 Best Trading Bot Tips of 2023
#crypto trading#trading bot#crypto trading tips+2 więcej tagów

Bot Trading 101 | The 9 Best Trading Bot Tips of 2023

Rozpocznij darmowy handel z Cryptohopperem!

Bezpłatne użytkowanie - karta kredytowa nie jest wymagana

Zaczynajmy
Cryptohopper appCryptohopper app

Informacja: Cryptohopper nie jest regulowanym podmiotem. Handel kryptowalutami za pomocą botów wiąże się z dużym ryzykiem, a wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych rezultatów. Prezentowane zyski na zrzutach ekranu produktu mają charakter ilustracyjny i mogą być zawyżone. Podejmuj handel botami tylko wtedy, gdy posiadasz odpowiednią wiedzę lub skonsultuj się z wykwalifikowanym doradcą finansowym. Cryptohopper nie ponosi odpowiedzialności za (a) jakiekolwiek straty lub szkody, całkowite lub częściowe, wynikające z transakcji z wykorzystaniem naszego oprogramowania lub (b) jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub przypadkowe. Pamiętaj, że treści dostępne na platformie handlu społecznościowego Cryptohopper są tworzone przez członków społeczności Cryptohopper i nie stanowią porad lub zaleceń ze strony Cryptohopper. Zyski prezentowane na Rynku nie są gwarancją przyszłych wyników. Korzystając z usług Cryptohopper, akceptujesz ryzyko związane z handlem kryptowalutami i zobowiązujesz się do niepociągania Cryptohopper do odpowiedzialności za ewentualne straty. Przed korzystaniem z naszego oprogramowania lub podjęciem jakiejkolwiek działalności handlowej, konieczne jest zapoznanie się z naszymi Warunkami świadczenia usług i oświadczenie dot. ujawniania ryzyka. Skonsultuj się z prawnikami i doradcami finansowymi, aby uzyskać porady dostosowane do Twojej sytuacji.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Wszelkie prawa zastrzeżone.