0%
#Bitcoin#Signals

Execute your Trading Strategy with the Honey Framework and Bitfinex Terminal

1 paź 2020 Czas czytania: 6 min
Obraz baneru artykułu informacyjnego

In this article, we will use data that is streamed on Bitfinex Terminal to execute a live strategy. For demonstration purposes, the generated trading signals are sent to the Bitfinex Websocket API. In practice, however, we can do anything with them. Even if you want to power on a coffee machine with a Raspberry Pi every time your strategy would trade, you could do so!

For our tutorial, we are using a popular strategy, the EMA Cross Strategy. It emits a trading signal when two EMA indicators cross each other. The EMA Cross strategy is included as one of the examples in the bfx-hf-strategy library.

Let’s start

To begin we have to install the required dependencies:

npm install dazaar hyperbee bitfinex-terminal-key-encoding bfx-hf-util bfx-hf-strategy bfx-hf-strategy-dazaar
bitfinex-api-node bfx-api-node-models bitfinex-terminal-terms-of-use

We also need to create a file, which will contain the code we write, let’s call it exec-strategy.js:

touch exec-strategy.js

Now we can load the required dependencies. Readers of our backtesting tutorial will spot a few similarities:

const dazaar = require('dazaar') const swarm = require('dazaar/swarm') const Hyperbee = require('hyperbee') const keyEncoding = require('bitfinex-terminal-key-encoding') const terms = require('bitfinex-terminal-terms-of-use')

const { SYMBOLS, TIME_FRAMES } = require('bfx-hf-util') const EMAStrategy = require('bfx-hf-strategy/examples/ema_cross') const execDazaar = require('bfx-hf-strategy-dazaar')

We also load and initialise the Bitfinex Websocket client. To make it work, you have to replace the placeholders with your credentials:

const { WSv2 } = require('bitfinex-api-node') const { Order } = require('bfx-api-node-models')

const apiKey = 'SECRET' const apiSecret = 'SECRETSECRET' const ws = new WSv2({ apiKey, apiSecret })

Next we initialise our strategy:

const market = { symbol: SYMBOLS.BTC_USD, tf: TIME_FRAMES.ONE_MINUTE }

const strat = EMAStrategy(market)

And initialise Dazaar:

const dmarket = dazaar('dbs/terminal-live') // stores received data in `dbs/terminal-live`

With wget we can pull the Dazaar Card for the data feed we want to consume. An overview of data feeds can be found here.

wget https://raw.githubusercontent.com/bitfinexcom/bitfinex-terminal/master/cards/bitfinex.terminal.btcusd.trades.json

That card is loaded into Dazaar and the Terms of Services are agreed by loading them into Dazaar after we have read them:

const card = require('./bitfinex.terminal.btcusd.candles.json') const buyer = dmarket.buy(card, { sparse: true, terms })

And if Dazaar emits a feed event, we set up Hyperbee and call a function called runStrategy:

buyer.on('feed', function () { console.log('got feed')

const db = new Hyperbee(buyer.feed, { keyEncoding, valueEncoding: 'json' })

runStrategy(db) })

So far, most of our setup is similar to the setup we used for backtests in the last article. Now we have to define the function runStrategy, which is enabling us to do something with the trading signals from our strategy:

async function runStrategy (db) {

}

The function runStrategy will set up the logic that runs our strategy on each received candle. First, we open the Websocket to the Bitfinex API.

await ws.open() await ws.auth()

We also set up the data stream. We call execDazaar with our strategy, the defined market and the Hyperbee database. As options, we pass in submitOrder, a custom function we will write in a bit. submitOrder will be called for every trading signal that is emitted from our strategy. The simulateFill option allows us to not wait for the order to be fully filled by the exchange, which is useful for our tutorial. The built-in submitOrder-function in the Honey Framework also submits orders by WebSocket and is waiting for an order to be filled before continuing. In production, you may want to use the built-in one, depending on your strategy and use case. We also seed the strategy state, we use a count of 120 candles.

const { exec, stream } = await execDazaar(strat, market, db, { submitOrder, simulateFill: true, includeTrades: false, seedCandleCount: 120 })

execDazaar returns a stream and a function called exec. We are calling exec on every entry that is sent in the stream:

for await (const data of stream) { const { key, value } = data await exec(key, value) }

Our function runStrategy is now complete, here is the full function:

async function runStrategy (db) { await ws.open() await ws.auth()

const { exec, stream } = await execDazaar(strat, market, db, { submitOrder, simulateFill: true, includeTrades: false, seedCandleCount: 10 })

for await (const data of stream) { const { key, value } = data await exec(key, value) } }

We still have to define the function submitOrder. For every signal emitted from our EMA Cross strategy, submitOrder is called with the current state of the strategy and the order data. In our case, we take the order data and send it to Bitfinex. We write a simplified version of the

async function submitOrder (strategyState = {}, order = {}) { const _o = { cid: Date.now(), ...order }

console.log('submitting order', _o)

const o = new Order(_o, ws) o.registerListeners()

o.on('update', () => { console.log(`order updated: ${o.serialize()}`) })

const res = await o.submit() return res }

To start everything, we have to connect to the network, which will trigger a feed event:

swarm(buyer)

When we run the file now, it will take the last 120 candles and pre-seed our strategy algorithm with it. Then it will follow the live stream of new candles coming in and run our strategy on it. In case a trading signal is generated, it is submitted to the Bitfinex API. You can find the full file we wrote in this article here.

And that’s it! In this article, we’ve learned how we can take a Honey Framework strategy, feed in data from Bitfinex Terminal, and submit the trading signals for trading. With the help of custom submitOrder functions, we can build custom functionality our trading strategy acts upon. We hope you enjoyed the article.

PS: Bitfinex is hiring!

🙂
🙂

The post appeared first on Bitfinex blog.

Zautomatyzuj
Twój
handel!

Światowej klasy automatyczny bot do handlu kryptowalutami

Zaczynajmy
Automatyzacja handlu

Popularne wiadomości

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain
#Bitcoin#Bitcoins#Config+2 więcej tagów

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)
#Subscriptions

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

Rozpocznij darmowy handel z Cryptohopperem!

Bezpłatne użytkowanie - karta kredytowa nie jest wymagana

Zaczynajmy
Cryptohopper appCryptohopper app

Informacja: Cryptohopper nie jest regulowanym podmiotem. Handel kryptowalutami za pomocą botów wiąże się z dużym ryzykiem, a wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych rezultatów. Prezentowane zyski na zrzutach ekranu produktu mają charakter ilustracyjny i mogą być zawyżone. Podejmuj handel botami tylko wtedy, gdy posiadasz odpowiednią wiedzę lub skonsultuj się z wykwalifikowanym doradcą finansowym. Cryptohopper nie ponosi odpowiedzialności za (a) jakiekolwiek straty lub szkody, całkowite lub częściowe, wynikające z transakcji z wykorzystaniem naszego oprogramowania lub (b) jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub przypadkowe. Pamiętaj, że treści dostępne na platformie handlu społecznościowego Cryptohopper są tworzone przez członków społeczności Cryptohopper i nie stanowią porad lub zaleceń ze strony Cryptohopper. Zyski prezentowane na Rynku nie są gwarancją przyszłych wyników. Korzystając z usług Cryptohopper, akceptujesz ryzyko związane z handlem kryptowalutami i zobowiązujesz się do niepociągania Cryptohopper do odpowiedzialności za ewentualne straty. Przed korzystaniem z naszego oprogramowania lub podjęciem jakiejkolwiek działalności handlowej, konieczne jest zapoznanie się z naszymi Warunkami świadczenia usług i oświadczenie dot. ujawniania ryzyka. Skonsultuj się z prawnikami i doradcami finansowymi, aby uzyskać porady dostosowane do Twojej sytuacji.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Wszelkie prawa zastrzeżone.