0%
#Bitcoin#Signals

Execute your Trading Strategy with the Honey Framework and Bitfinex Terminal

1. 10. 2020 6 min. čtení
Bannerový obrázek novinového článku

In this article, we will use data that is streamed on Bitfinex Terminal to execute a live strategy. For demonstration purposes, the generated trading signals are sent to the Bitfinex Websocket API. In practice, however, we can do anything with them. Even if you want to power on a coffee machine with a Raspberry Pi every time your strategy would trade, you could do so!

For our tutorial, we are using a popular strategy, the EMA Cross Strategy. It emits a trading signal when two EMA indicators cross each other. The EMA Cross strategy is included as one of the examples in the bfx-hf-strategy library.

Let’s start

To begin we have to install the required dependencies:

npm install dazaar hyperbee bitfinex-terminal-key-encoding bfx-hf-util bfx-hf-strategy bfx-hf-strategy-dazaar
bitfinex-api-node bfx-api-node-models bitfinex-terminal-terms-of-use

We also need to create a file, which will contain the code we write, let’s call it exec-strategy.js:

touch exec-strategy.js

Now we can load the required dependencies. Readers of our backtesting tutorial will spot a few similarities:

const dazaar = require('dazaar') const swarm = require('dazaar/swarm') const Hyperbee = require('hyperbee') const keyEncoding = require('bitfinex-terminal-key-encoding') const terms = require('bitfinex-terminal-terms-of-use')

const { SYMBOLS, TIME_FRAMES } = require('bfx-hf-util') const EMAStrategy = require('bfx-hf-strategy/examples/ema_cross') const execDazaar = require('bfx-hf-strategy-dazaar')

We also load and initialise the Bitfinex Websocket client. To make it work, you have to replace the placeholders with your credentials:

const { WSv2 } = require('bitfinex-api-node') const { Order } = require('bfx-api-node-models')

const apiKey = 'SECRET' const apiSecret = 'SECRETSECRET' const ws = new WSv2({ apiKey, apiSecret })

Next we initialise our strategy:

const market = { symbol: SYMBOLS.BTC_USD, tf: TIME_FRAMES.ONE_MINUTE }

const strat = EMAStrategy(market)

And initialise Dazaar:

const dmarket = dazaar('dbs/terminal-live') // stores received data in `dbs/terminal-live`

With wget we can pull the Dazaar Card for the data feed we want to consume. An overview of data feeds can be found here.

wget https://raw.githubusercontent.com/bitfinexcom/bitfinex-terminal/master/cards/bitfinex.terminal.btcusd.trades.json

That card is loaded into Dazaar and the Terms of Services are agreed by loading them into Dazaar after we have read them:

const card = require('./bitfinex.terminal.btcusd.candles.json') const buyer = dmarket.buy(card, { sparse: true, terms })

And if Dazaar emits a feed event, we set up Hyperbee and call a function called runStrategy:

buyer.on('feed', function () { console.log('got feed')

const db = new Hyperbee(buyer.feed, { keyEncoding, valueEncoding: 'json' })

runStrategy(db) })

So far, most of our setup is similar to the setup we used for backtests in the last article. Now we have to define the function runStrategy, which is enabling us to do something with the trading signals from our strategy:

async function runStrategy (db) {

}

The function runStrategy will set up the logic that runs our strategy on each received candle. First, we open the Websocket to the Bitfinex API.

await ws.open() await ws.auth()

We also set up the data stream. We call execDazaar with our strategy, the defined market and the Hyperbee database. As options, we pass in submitOrder, a custom function we will write in a bit. submitOrder will be called for every trading signal that is emitted from our strategy. The simulateFill option allows us to not wait for the order to be fully filled by the exchange, which is useful for our tutorial. The built-in submitOrder-function in the Honey Framework also submits orders by WebSocket and is waiting for an order to be filled before continuing. In production, you may want to use the built-in one, depending on your strategy and use case. We also seed the strategy state, we use a count of 120 candles.

const { exec, stream } = await execDazaar(strat, market, db, { submitOrder, simulateFill: true, includeTrades: false, seedCandleCount: 120 })

execDazaar returns a stream and a function called exec. We are calling exec on every entry that is sent in the stream:

for await (const data of stream) { const { key, value } = data await exec(key, value) }

Our function runStrategy is now complete, here is the full function:

async function runStrategy (db) { await ws.open() await ws.auth()

const { exec, stream } = await execDazaar(strat, market, db, { submitOrder, simulateFill: true, includeTrades: false, seedCandleCount: 10 })

for await (const data of stream) { const { key, value } = data await exec(key, value) } }

We still have to define the function submitOrder. For every signal emitted from our EMA Cross strategy, submitOrder is called with the current state of the strategy and the order data. In our case, we take the order data and send it to Bitfinex. We write a simplified version of the

async function submitOrder (strategyState = {}, order = {}) { const _o = { cid: Date.now(), ...order }

console.log('submitting order', _o)

const o = new Order(_o, ws) o.registerListeners()

o.on('update', () => { console.log(`order updated: ${o.serialize()}`) })

const res = await o.submit() return res }

To start everything, we have to connect to the network, which will trigger a feed event:

swarm(buyer)

When we run the file now, it will take the last 120 candles and pre-seed our strategy algorithm with it. Then it will follow the live stream of new candles coming in and run our strategy on it. In case a trading signal is generated, it is submitted to the Bitfinex API. You can find the full file we wrote in this article here.

And that’s it! In this article, we’ve learned how we can take a Honey Framework strategy, feed in data from Bitfinex Terminal, and submit the trading signals for trading. With the help of custom submitOrder functions, we can build custom functionality our trading strategy acts upon. We hope you enjoyed the article.

PS: Bitfinex is hiring!

🙂
🙂

The post appeared first on Bitfinex blog.

Automatizujte
své
obchodování!

Automatický kryptoměnový obchodní bot světové třídy

Začněme
Automatizujte své obchodování

Populární novinky

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain
#Bitcoin#Bitcoins#Config+2 více tagů

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)
#Subscriptions

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.