0%
How to Sell on Cryptohopper
#Crypto strategy#Passive income#Marketplace Seller+2 více tagů

How to Sell on Cryptohopper

Cryptohopper is an automated trading bot that helps crypto traders buy and sell cryptocurrencies. It supports popular crypto exchanges such as Binance, Huobi, Kraken, Coinbase, and more, to provide users with a smooth trading experience. It scans the market 24/7 and allows users to automate their trading strategies to leverage short-term price trends and earn profits. Users can also sell products to generate additional income on the platform.

Making money on Cryptohopper

Cryptohopper enables its users to earn money through various methods other than trading digital assets.

Users can sell services to novice traders such as templates, strategies, and signals.

While this information helps buyers improve their crypto trading and boost their profits, marketplace sellers will also earn income in addition to what they make from crypto trading.

Apart from providing automated trading bot services, Cryptohopper acts as a marketplace by connecting the ever-growing crypto enthusiasts and its community.

Becoming a seller on Cryptohopper

Cryptohopper accepts users to be marketplace sellers when they meet certain qualifications to become marketplace sellers.

One of the important qualifications to become a seller is to have an active community and a proven track record. Cryptohopper’s website outlines the terms and conditions that sellers must adhere to. Marketplace sellers can visit the page for more details.

To become a Marketplace Seller, please click here.

Types of products to sell

Cryptohopper users can sell three types of products: trading strategies, templates, and signals.

Strategies - Trading strategies help users understand when to enter and exit the market in order to make a profit. It is a method to buy and sell cryptocurrencies based on predefined rules. Marketplace sellers can sell trading strategies so that new traders can buy and use them.

Templates - Templates can be used in a trading bot’s config section. Users can visit the page on Cryptohopper’s website to learn more about the Base config. Sellers need to save the templates to be able to upload them to the marketplace. When sellers save their templates they also save their base config, triggers, config pools, and signal subscriptions.

Signals - Trading signals help understand when to buy or sell an asset based on a set of predefined conditions. Pro traders consider various technical indicators to draw signals that indicate when it is a good time to buy or sell a cryptocurrency. Sellers can upload and sell trading signals to other users on the Cryptohopper platform.

How to upload and sell the products on Cryptohopper?

To publish products like trading strategies and templates on the Cryptohopper marketplace, users should complete the following steps:

Step1 - Go to Marketplace or Marketplace items.

Step2 - Click on “New Item” on the top right corner of the screen.

Step3 - Select a strategy or template, depending on what you would like to upload.

Step4 - Choose the desired strategy or a template hit “continue”.

Sellers need to give a name and description for their product. Description can contain details of the trading strategy or the template, such as its expected performance, recommended settings, and any other important information.

Sellers can even leave their contact details here so that buyers can contact them with any questions.

Branding is also essential for sellers to establish themselves as qualified sellers in the marketplace. Sellers need to upload a 600px X 430px logo and a 1200px X 450px promo image. Below the promo image, sellers can also fill in their social media profiles such as Twitter, Facebook, and Telegram. It is a good idea to also provide these details in the product description.

There are various other options including “Live”, “Hide configuration”, and “Update strategy” in the settings. With “Hide configuration”, the seller can hide product details such as specific technical indicators and candlestick patterns. In this case, only the product name and description will be visible to the buyers.

Sellers must enable the “Live” option and click “Save” to publish the strategy on the marketplace and make it visible for users to download. Whenever a seller wants to update their strategies, they need to use the option, “Update strategy” and provide detailed information in the text for each update. All information related to a product, such as when it is created and updated, will be visible in the “Info” section.

Marketplace sellers can go to “View all prices and proceeds” to see how much they have earned after deducting the Cryptohopper’s fee. Users can become exclusive marketplace sellers to reduce the fee by 50% by visiting the website and contacting the Cryptohopper team.

Bottom line

Cryptohopper integrates innovative methods to help users make an additional income by connecting traders from different levels and allowing them to make the most of their experience in crypto trading.

Obrázek doručené pošty

Newsletter

Získejte týdenní e-mail s exkluzivními kryptoanalýzami a zprávami, které stojí za přečtení. Zůstaňte informováni a bavte se zdarma.

Automatizujte
své
obchodování!

Automatický kryptoměnový obchodní bot světové třídy

Začněme
Automatizujte své obchodování

Související články

Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy
#Automated trading strategy#Strategy designer#EMA+3 více tagů

Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy

Cryptocurrencies | BTC vs. USDT As Quote Currency
#Bitcoin#crypto trading#crypto trading tips+2 více tagů

Cryptocurrencies | BTC vs. USDT As Quote Currency

Technical Analysis 101 | What Are the 4 Types of Indicators?

Technical Analysis 101 | What Are the 4 Types of Indicators?

Bot Trading 101 | The 9 Best Trading Bot Tips of 2023
#crypto trading#trading bot#crypto trading tips+2 více tagů

Bot Trading 101 | The 9 Best Trading Bot Tips of 2023

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.