0%
BingX and Bot Trading Platform Cryptohopper Announce a Partnership
#Cryptocurrency#Bot trading#Automated trading+3 více tagů

BingX and Bot Trading Platform Cryptohopper Announce a Partnership

Cryptohopper and BingX announce a partnership to bring Cryptohopper’s automated trading features to BingX users and introduce BingX exchange to Cryptohopper users. Check out what this partnership brings!

Building on recent partnerships with industry leaders such as CertiK and MoonPay, which have bolstered security and streamlined cryptocurrency withdrawals, BingX's collaboration with Cryptohopper underscores its commitment to innovation in the cryptocurrency space.

BingX has been integrated onto Cryptohopper’s new exchange integration system called Portal, which features standardized exchange APIs, improved stability, error logging, and real-time trading data. As a user, you'll notice that trading is smooth, and the connection to the exchange is always ensured.

Both companies have intuitively designed user-friendly interfaces and operating systems, as well as mobile apps that allow trading on the move. Through its integration with Cryptohopper, BingX can now reach additional potential clients while providing its existing users with automated tools for trading that require no special coding skills.

Users who connect their accounts to Cryptohopper’s trading bot will enjoy fast automated trading and a portfolio management suite that aggregates 18 exchanges and cryptocurrencies in one place.

Cryptohopper users will also benefit from access to markets via BingX that may otherwise have been inaccessible to them, giving them more trading features, including Dollar Cost Averaging, Trailing stop-loss, and automated trading strategies.

Megan Nyvold, Head of Branding at BingX, stated, "At BingX, our focus is always on providing users with the best tools and technologies. This integration with Cryptohopper is a testament to our commitment. We're thrilled to provide our users with a suite of powerful, user-friendly trading tools, allowing them to automate and optimize their strategies like never before. It's a significant step in our mission to keep BingX at the forefront of the cryptocurrency industry while ensuring our users have a competitive edge."

In our continuous pursuit of innovation, we are thrilled to join hands with BingX. This partnership represents another milestone in our commitment to making crypto trading more accessible and efficient for our users. Together, we'll elevate the crypto experience to new heights. - Ruud Feltkamp CEO & Co-founder Cryptohopper

About BingX

Founded in 2018, BingX is a leading cryptocurrency exchange, serving over 5 million users worldwide. BingX offers diversified products and services, including spot, derivatives, copy trading, and asset management – all designed for the evolving needs of users, from beginners to professionals. BingX is committed to providing a trustworthy platform that empowers users with innovative tools and features to elevate their trading proficiency.

About Cryptohopper

Established in 2017, Cryptohopper is one of the first automated trading platforms offering trading through AI strategies, trading signals, and TradingView Alerts, catering to both beginners and seasoned traders.

Cryptohopper enables users to create, customize, or select pre-built bots, ensuring alignment with individual trading preferences and goals.

The platform's backtesting and simulation (paper trading) features empower traders to refine their strategies in a risk-free environment. Navigating the complexities of the crypto market is further simplified with Cryptohopper's marketplace—a centralized hub offering trading signals, strategies, and trading bot templates for traders to explore.

Whether you're entering the crypto space or seeking advanced tools, Cryptohopper provides a powerful solution.

Obrázek doručené pošty

Newsletter

Získejte týdenní e-mail s exkluzivními kryptoanalýzami a zprávami, které stojí za přečtení. Zůstaňte informováni a bavte se zdarma.

Automatizujte
své
obchodování!

Automatický kryptoměnový obchodní bot světové třídy

Začněme
Automatizujte své obchodování

Související články

Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy
#Automated trading strategy#Strategy designer#EMA+3 více tagů

Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy

Cryptocurrencies | BTC vs. USDT As Quote Currency
#Bitcoin#crypto trading#crypto trading tips+2 více tagů

Cryptocurrencies | BTC vs. USDT As Quote Currency

Technical Analysis 101 | What Are the 4 Types of Indicators?

Technical Analysis 101 | What Are the 4 Types of Indicators?

Bot Trading 101 | The 9 Best Trading Bot Tips of 2023
#crypto trading#trading bot#crypto trading tips+2 více tagů

Bot Trading 101 | The 9 Best Trading Bot Tips of 2023

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.