0%
BEAM Achieves New All-Time High: Can the Rally Sustain Its Momentum?
#Bull market#EMA#MACD+2 více tagů

BEAM Achieves New All-Time High: Can the Rally Sustain Its Momentum?

BEAM, a novel cryptocurrency, has reached an unprecedented all-time high. Since the beginning of December, BEAM has demonstrated remarkable strength, boasting a staggering gain of over 100%. The question now arises: Will this remarkable rally persist?

Understanding BEAM: BEAM, also referred to as BEAMX, operates within the Avalanche subnet and places its primary focus on blockchain gaming and DeFi. It employs a Proof of Authority model and boasts compatibility with the Ethereum Virtual Machine, rendering it highly versatile for Ethereum applications.

BEAMX serves as the governance token within the Beam ecosystem, affording holders the opportunity to actively engage in its governance processes. Notably, it leverages the Lelantus and Mimblewimble protocols to enhance transaction privacy.

BEAM Reaches All-Time High
BEAM Reaches All-Time High

Chart by TradingView

Can the Bull Run Persist?

The present bull run is distinguished by an ascending trendline that has remained active since the onset of December. This trendline has been rigorously tested on five separate occasions.

Moreover, the 100 Exponential Moving Average (EMA) on the 1-hour chart has consistently provided crucial support during this bullish surge.

For the continuity of BEAM's bull run, it is imperative that its price remains positioned above both the 100 EMA and the ascending trendline.

Throughout this ongoing bull run, the Moving Average Convergence Divergence (MACD) has exhibited exceptional accuracy in signaling optimal entry and exit points. The MACD, being a composite indicator that combines elements of both momentum and trend-following indicators, proves to be exceptionally effective in the context of a bull market.

Typically, the MACD performs at its best when paired with another trend-following indicator, such as an Exponential Moving Average (EMA) or a Simple Moving Average (SMA). Utilizing the EMA as a filtering mechanism, one can selectively execute buy orders when the price resides above the moving average and the MACD generates a buy signal. Subsequently, sell orders can be executed when the MACD issues a sell signal.

Looking Forward: BEAM, an Avalanche-based cryptocurrency, has surged by an impressive 100% since December. To maintain this rally's upward trajectory, it is imperative for BEAM to consistently hold above the 100 EMA while rigorously testing the ascending trendline.

The reliability of the MACD in signaling entry and exit points cannot be overstated. The question remains: Can this impressive momentum be sustained?

Obrázek doručené pošty

Newsletter

Získejte týdenní e-mail s exkluzivními kryptoanalýzami a zprávami, které stojí za přečtení. Zůstaňte informováni a bavte se zdarma.

Automatizujte
své
obchodování!

Automatický kryptoměnový obchodní bot světové třídy

Začněme
Automatizujte své obchodování

Související články

Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy
#Automated trading strategy#Strategy designer#EMA+3 více tagů

Bot Trading 101 | How To Apply a Scalping Strategy

Cryptocurrencies | BTC vs. USDT As Quote Currency
#Bitcoin#crypto trading#crypto trading tips+2 více tagů

Cryptocurrencies | BTC vs. USDT As Quote Currency

Technical Analysis 101 | What Are the 4 Types of Indicators?

Technical Analysis 101 | What Are the 4 Types of Indicators?

Bot Trading 101 | The 9 Best Trading Bot Tips of 2023
#crypto trading#trading bot#crypto trading tips+2 více tagů

Bot Trading 101 | The 9 Best Trading Bot Tips of 2023

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.