0%

Join HTX Square in Celebrating Bitcoin Pizza Day 2024

22. 5. 2024 2 min. čtení
Bannerový obrázek novinového článku

Over the past year, Bitcoin has maintained its rapid growth. Bitcoin inscriptions and BRC20 tokens have remained highly popular. After the debut of spot BTC ETFs, the price of Bitcoin has surged past $70,000 for the first time. Today, we are celebrating Pizza Day with Bitcoin at its highest price ever.

Over the years, HTX has consistently rolled out various events during Bitcoin Pizza Day to celebrate with the global crypto community. This tradition will continue in 2024. To discover more about HTX’s 2024 BTC Pizza Day events, click here: HTX’s BTC Pizza Day Carnival: 10,000 Pizza Coupons and 1 Million USDT Up for Grabs

You may have noticed that HTX Square has also joined the celebration this year. Within the HTX Community, we’re launching a themed event titled “ Join HTX Square in Celebrating Bitcoin Pizza Day: Win Prizes by Sharing Your Stories with HTX“. We invite you to share your unique stories and experiences related to HTX.

HTX Square, as the official media outlet of HTX, is committed to establishing the most professional, engaging, and user-friendly one-stop platform for crypto-related content. Serving as a crucial bridge, it connects HTX with platform users, becoming the ultimate hub for crypto enthusiasts. Here, you can not only stay informed about the latest developments in the crypto space but also delve deeper into understanding HTX and the efforts we’ve made to drive cryptocurrency advancement. Going forward, we will continue to introduce more user-oriented and high-quality content, enhancing the experience for individuals navigating the ever-evolving crypto realm.

The post first appeared on HTX Square.

Populární novinky

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain
#Bitcoin#Bitcoins#Config+2 více tagů

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)
#Subscriptions

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.