0%
#Bitcoin#Bull market#Bitcoin halving+2 více tagů

Bitcoin Halving: What You Need to Know

18. 4. 2024 2 min. čtení
Bannerový obrázek novinového článku

Bitcoin's fourth halving is on the horizon, scheduled for April 20th, and it's poised to reshape the cryptocurrency market. As we anticipate this event, it's crucial to understand its implications for the crypto landscape.

The Bitcoin halving occurs every four years, reducing miners' rewards for confirming transactions on the network. This deliberate scarcity mechanism aims to maintain Bitcoin's supply, guard against inflation, and preserve its intrinsic value. With rewards dropping from 12.5 to 6.25 bitcoins, the halving fosters scarcity akin to that of gold, enticing interest in cryptocurrency.

Bull Market Incoming

Post-halving, miners will receive 900 bitcoins per block, doubling the effort required to earn profits. While initial months post-halving may witness volatility, Bitcoin's long-term outlook remains promising. Historically, halving events have catalyzed price surges, bolstering investor confidence in Bitcoin's value retention, particularly during economic uncertainty. With Bitcoin's inflation rate plummeting to 1.73%, its appeal as an inflation hedge strengthens further.

Despite some skeptics expressing concerns about reduced mining rewards dissuading miners and triggering market volatility, seasoned experts maintain optimism. They foresee a bullish trajectory for Bitcoin, emphasizing its enduring resilience and long-term potential.

Looking Ahead: In the ongoing saga of financial innovation, Bitcoin's halving events mark pivotal milestones, revealing new dimensions of complexity and intrigue. As we await the next halving event, one thing remains clear: Bitcoin's journey continues, promising even greater heights ahead.

Automatizujte
své
obchodování!

Automatický kryptoměnový obchodní bot světové třídy

Začněme
Automatizujte své obchodování

Populární novinky

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain
#Bitcoin#Bitcoins#Config+2 více tagů

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)
#Subscriptions

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.