Arbitrage

Exchange prijzen zijn inefficiënt. Daar kun je van profiteren.

Prijzen tussen beurzen en paren verschillen. Profiteer daarvan. Zonder geld van je beurs af te hoeven halen.

  • Exchange
    ExchangeArbitrageverschillen
  • Markt
    MarktArbitrage
  • Winst
    WinstVan prijs

Inter Exchange

Exchange Arbitrage,
zonder opnames

Voer arbitrage uit tussen beurzen zonder geld van de ene naar de andere beurs te hoeven sturen. Koppel de beurzen waar je geld hebt, activeer Exchange Arbitrage en laat je Bot op zoek gaan naar arbitragemogelijkheden.

Marktarbitrage

Profiteer van inefficiënties
op je beurs

Market Arbitrage, ook wel driehoeksarbitrage genoemd, stelt je in staat om te profiteren van prijsverschillen tussen paren op de beurs zelf.

Uitgebreide arbitrage

Arbitrage.
Gemaakt voor de massa

Verbind al je beurzen waar je fondsen hebt en Arbitreer tussen al deze beurzen. Selecteer meerdere paren op meerdere beurzen. Wij bieden de meest uitgebreide Exchange en Market Arbitrage beschikbaar voor cryptohandelaren.

Start trading with Cryptohopper for free!

Free to use - no credit required

Let's get started
Cryptohopper appCryptohopper app

Disclaimer: Cryptohopper is geen gereguleerde entiteit. De handel in cryptocurrency bots brengt aanzienlijke risico's met zich mee en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De winsten getoond in product screenshots zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen overdreven zijn. Doe alleen aan bothandel als u over voldoende kennis beschikt of vraag advies aan een gekwalificeerd financieel adviseur. In geen geval aanvaardt Cryptohopper enige aansprakelijkheid jegens enige persoon of entiteit voor (a) enig verlies of schade, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt door, voortvloeiend uit of in verband met transacties met onze software of (b) enige directe, indirecte, speciale, gevolg- of incidentele schade. Houd er rekening mee dat de inhoud die beschikbaar is op het Cryptohopper sociale handelsplatform is gegenereerd door leden van de Cryptohopper gemeenschap en geen advies of aanbevelingen van Cryptohopper of namens haar vormt. Winsten getoond op de Marktplaats zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten. Door gebruik te maken van de diensten van Cryptohopper, erkent en aanvaardt u de inherente risico's die betrokken zijn bij de handel in cryptocurrency en gaat u ermee akkoord Cryptohopper te vrijwaren van eventuele aansprakelijkheden of opgelopen verliezen. Het is essentieel om onze Servicevoorwaarden en Risicobeleid te lezen en te begrijpen voordat u onze software gebruikt of deelneemt aan handelsactiviteiten. Raadpleeg juridische en financiële professionals voor persoonlijk advies op basis van uw specifieke omstandigheden.

©2017 - 2024 Copyright door Cryptohopper™ - Alle rechten voorbehouden.