0%

What is Portal (PORTAL)?

24. 5. 2024 5 min. čtení
Bannerový obrázek novinového článku

The PORTAL token is central to the ecosystem, functioning as a universal gaming coin that powers various aspects of the platform. Users can leverage PORTAL for in-game transactions, such as purchasing or selling game items, and for staking purposes, where they can earn rewards from the platform’s foundation and partners. Additionally, the token plays a crucial role in governance, allowing holders to vote and influence the strategic direction of the platform. This multifaceted utility underscores the token’s importance in creating a robust economic environment within the Portal ecosystem.

Portal’s infrastructure also includes unique features such as a marketplace integration where users can utilise PORTAL to engage with platforms like MagicEden. This integration extends the usability of PORTAL beyond just gaming transactions, allowing for the purchase of exclusive NFTs and powering nodes that maintain the core infrastructure of the Portal platform. Such capabilities demonstrate Portal’s commitment to building a comprehensive ecosystem that extends the utility of its token and enriches the user experience.

Moreover, Portal is designed with future scalability in mind, evidenced by its support for upcoming features like a non-custodial gaming wallet and a launchpad for new NFTs and token launches. These additions are aimed at enhancing user accessibility and investment opportunities within the ecosystem, further establishing Portal’s position as a pioneering force in the cross-chain GameFi sector. Through these strategic integrations and expansions, Portal provides an opportunity for traditional gamers to enter the blockchain space, and offers them a potentially more diverse and enriched gaming experience.

What is the PORTAL Token?

The PORTAL token is the cornerstone of the Portal gaming platform, serving as a universal gaming coin that integrates seamlessly into a wide array of web3 games. As the native token, PORTAL facilitates numerous gaming-related transactions, making it a pivotal element in the platform’s economy. Gamers can use PORTAL to purchase in-game items and services across more than 200 games that are ready to integrate this token at launch. This widespread adoption not only enhances the gaming experience by simplifying transactions but also solidifies PORTAL’s role as a central unit of exchange within the diverse Web3 GameFi ecosystem facilitated by Portal.

Beyond its primary use in gaming transactions, PORTAL extends its utility to governance functions within the Portal ecosystem. Token holders have the privilege of participating in governance processes, where they can vote on key decisions and influence the future direction of the platform. This feature empowers the community, giving them a stake in the platform’s development and ensuring that the ecosystem evolves in a way that reflects the preferences and interests of its users. This democratic approach in governance fosters a sense of ownership and engagement among participants, further enhancing the token’s value.

Staking is another significant utility of the PORTAL token, where users can lock up their tokens to receive rewards from the foundation and its partners. This not only provides an opportunity for token holders to earn a return on their investment but also helps secure the network by encouraging the holding of tokens, which reduces circulation and can potentially increase the token’s value over time. Moreover, staking contributes to the overall stability and security of the Portal platform, making it more resilient and enhancing its performance.

The PORTAL token also finds utility in marketplace and infrastructure functionalities. Users can utilise the token on integrated platforms such as MagicEden to access and purchase exclusive NFTs from Portal’s partner network. Additionally, PORTAL can be used to purchase nodes that power the core infrastructure of the Portal platform, further integrating the token into essential operational aspects of the ecosystem. These use cases demonstrate the token’s versatility and its critical role in not just facilitating gaming transactions but also in supporting the broader operational and strategic framework of the Portal platform.

PORTAL Tokenomics

How to Buy PORTAL at Bitfinex

How to buy PORTAL with crypto

1. Log in to your Bitfinex account or sign up to create one.

2. Go to the Deposit page.

3. In the Cryptocurrencies section, choose the crypto you plan to buy PORTAL with and generate a deposit address on the Exchange wallet.

4. Send the crypto to the generated deposit address.

5. Once the funds arrive in your wallet, you can trade them for PORTAL. Learn how to trade on Bitfinex here.

How to buy PORTAL with fiat

1. Log in to your Bitfinex account or sign up to create one.

2. You need to get full verification to be able to deposit fiat to your Bitfinex account. Learn about different verification levels here.

3. On the Deposit page, under the Bank Wire menu, choose the fiat currency of your deposit. There’s a minimum amount for fiat deposits on Bitfinex; learn more here.

4. Check your Bitfinex registered email for the wire details.

5. Send the funds.

6. Once the funds arrive in your wallet, you can use them to buy PORTAL.

Also, we have Bitfinex on mobile, so you can easily buy PORTAL currency while on-the-go.

[ AppStore]  [ Google Play]

PORTAL Community Channels

Website | X (Twitter)

The post appeared first on Bitfinex blog.

Populární novinky

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain
#Bitcoin#Bitcoins#Config+2 více tagů

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)
#Subscriptions

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.