0%

Trading for JUP, W, WIF and more starts now in the United Kingdom

19. 4. 2024 6 min. čtení
Bannerový obrázek novinového článku

Funding and trading

BONK, DYM, JTO, JUP, POL, WIF and W funding and trading are live. Add your token to your Kraken account by navigating to Funding, selecting the asset, and hitting Deposit.

Make sure to deposit your tokens into the networks supported by Kraken. Deposits made using other networks will be lost.

Got BONK, WIF or W? and a Kraken account?

⤵

Deposit with Kraken Deposit with Kraken Pro

BONK, DYM, JTO, JUP, POL, W and WIF are tradeable on Kraken and Kraken Pro with the following parameters:

AssetPairPrice decimal precisionMinimum order sizeMinimum depositBONKUSD, EUR1350,00042,000DYMUSD, EUR611JTOUSD, EUR422JUPUSD, EUR3108POLUSD, EUR546.5WUSD, EUR423WIFUSD, EUR35050

Note:

  • Trading via Kraken App and Instant Buy will be available once the liquidity conditions are met (when a sufficient number of buyers and sellers have entered the market for their orders to be efficiently matched).

Here’s some more information about the token:

Bonk (BONK) is a cryptocurrency launched on Christmas Day, 2022, as a free airdrop to the Solana blockchain community. It has gained popularity in the Web3 space and operates on the Solana blockchain as a cryptocurrency that emphasizes community involvement and decentralized finance principles.

If you want to learn more about specific risks related to Bonk (BONK), please visit our crypto asset statements page.

Dymension (DYM) is a blockchain network known for its RollApps. The blockchain focuses on the play-to-earn gaming and decentralized finance (DeFi) sectors, and is managed by the Dymension Hub. It enhances data handling through Data Availability Networks and offers a RollApp Development Kit for developers. The network’s operations and user rewards system are anchored by the DYM token, which was initially distributed to the community through the Genesis Rolldrop, forming a key part of Dymension’s strategic growth in the blockchain sector.

If you want to learn more about Dymension (DYM), please visit our crypto asset statements page.

Jito (JTO) is a liquid staking platform on the Solana blockchain, enabling users to stake their SOL tokens in exchange for JitoSOL, a token representing both staking and MEV (Maximum Extractable Value) rewards. JTO is Jito’s governance token, which grants holders a say in the protocol’s strategic decision making process and future evolution per the guidelines set by the Jito Foundation Constitution.

If you want to learn more about Jito (JTO), please visit our crypto asset statements page.

Jupiter (JUP) is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Solana blockchain that began as a liquidity aggregator for token swaps and has expanded to include perpetual futures. The governance token of Jupiter, JUP, allows community members to vote on key decisions regarding the platform’s development and operations.

If you want to learn more about Jupiter (JUP), please visit our crypto asset statements page.

Polygon Ecosystem Token (POL) is a multi-chain scaling solution for the Ethereum blockchain. Polygon is a Layer 2 scaling solution for Ethereum that aims to improve the speed and reduce the cost and complexities of transactions on its network. Polygon uses sidechains to help with off-chain computation while maintaining security and uses a decentralized network of proof-of-stake (PoS) validators. POL is an upgrade and renaming of the MATIC token. Switching to POL tokens enhances tokenomics and governance rights, allowing stakeholders greater involvement in decision-making and shaping the platform through community initiatives.

If you want to learn more about Polygon Ecosystem Token (POL), please visit our crypto asset statements page.

Wormhole (W) is a platform that enables connectivity across different blockchains, allowing for the creation of both standalone crypto bridges and integrated multi-chain applications. It features a governance token, W, which empowers holders to influence the platform’s development and direction through on-chain governance within a dedicated DAO.

If you want to learn more about Wormhole (W), please visit our crypt o asset statements page.

Dogwifhat (WIF) is a memecoin on the Solana blockchain, featuring a Shiba Inu dog wearing a hat. It’s a playful token inspired by Dogecoin (DOGE) that focuses on community engagement through meme contests and charity events, rather than serious financial investment. In the project team’s words, it’s literally just a dog wif a hat.

If you want to learn more about Dog Wif Hat (WIF), please visit our crypto asset statements page.

Check out more information about the above assets in our Crypto Asset Statement.

Ready to trade but don’t have a Kraken account yet? Sign up today !

Get started with Kraken

Will Kraken make more assets available?

Yes! But our policy is to never reveal any details until shortly before launch – including which assets we are considering. All of Kraken’s available tokens can be found here, and all future tokens will be announced on Kraken’s blog and social media profiles. Our client engagement specialists cannot answer any questions about which assets we may be making available in the future.

These materials are for general information purposes only and are not investment advice or a recommendation or solicitation to buy, sell, stake or hold any cryptoasset or to engage in any specific trading strategy. Kraken does not and will not work to increase or decrease the price of any particular cryptoasset it makes available. Some crypto products and markets are unregulated, and you may not be protected by government compensation and/or regulatory protection schemes. The unpredictable nature of the cryptoasset markets can lead to loss of funds. Tax may be payable on any return and/or on any increase in the value of your cryptoassets and you should seek independent advice on your taxation position. Geographic restrictions may apply.

The post appeared first on Kraken Blog.

Populární novinky

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain
#Bitcoin#Bitcoins#Config+2 více tagů

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)
#Subscriptions

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.