0%

HTX Ventures Provides Exclusive Sponsorship for Zen Zone at ETHDenver 2024, Monitoring Ethereum Ecosystem’s Growth and Innovation

1. 3. 2024 3 min. čtení
Bannerový obrázek novinového článku

HTX Ventures, the global investment arm of HTX, adopts a strategy of direct investment and fund investment, having invested in over 200 projects in 2023. These projects span various fields, including infrastructure, DeFi, RWA, L1 & L2 public chain ecosystems, SocialFi, NFTs, and education. Seeking to explore emerging business models within the industry, it offers comprehensive support to collaborative projects, including financing, resources, and strategic consulting, to foster the growth of the blockchain ecosystem.

HTX and HTX Ventures view Ethereum as a vast ecosystem that supports a wide array of applications. Its emphasis on scalability, privacy, and decentralized governance is poised to drive Ethereum towards its vision of becoming a decentralized platform for the new era of digital interaction and collaboration.

In HTX Ventures’ research report, “Layer2: Status and Trends,” it is highlighted that the year 2023 witnessed a major reshuffling in the landscape of new public chains. It’s highly unlikely for new public chain projects to replace Ethereum’s dominant position in the blockchain space. However, a Layer 2 project, capable of attracting funds, users, and developers from Ethereum, outperforms new public chain projects in bear markets. Layer 2 not only solidifies Ethereum’s position but also acts as a catalyst, boosting the value of ETH.

HTX Ventures also noted that decentralized sequencers represent one of the solutions to address security and fairness issues in Layer 2 networks. Furthermore, the upcoming EIP-4844 is expected to further reduce the cost of Layer 2 Rollups, thereby promoting the adoption of Layer 2 projects. Consequently, the Layer 2 sector has the potential to emerge as a catalyst for the next bull market.

Furthermore, HTX Ventures emphasizes that many projects within the Ethereum ecosystem have yet to launch their tokens. The potential for wealth creation in these projects may extend into the next bull market, attracting widespread attention from users and investors. Additionally, in 2024, the Web3 sector is poised for deep integration, improved regulatory adaptability, and a trend towards maturity. This will facilitate the gradual implementation of interoperability between chains and ecosystems, driving the cryptocurrency market towards maturity and mainstream adoption. Moving forward, HTX and HTX Ventures are dedicated to closely monitoring the innovation and development of the Ethereum ecosystem, while continuously advancing investment and project incubation to nurture the next generation of Web3 enterprises.

From February 23 to March 2, ETHDenver 2024 unfolded in Denver, USA. The BUIDLWeek event took place from February 23 to February 28, followed by core activities from February 29 to March 2. Renowned as one of the world’s largest and longest-running Ethereum gatherings, ETHDenver primarily attracted Ethereum ecosystem enthusiasts, designers, and developers. The Zen Zone at ETHDenver 2024 provided attendees with a relaxation area featuring various therapeutic experiences.

The post first appeared on HTX Square.

Populární novinky

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain
#Bitcoin#Bitcoins#Config+2 více tagů

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)
#Subscriptions

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.