0%

HTX DAO and HTX Ventures Attend Blockchain Festival Asia 2024: Advancing the Adoption of Innovative Crypto Technology

2. 3. 2024 4 min. čtení
Bannerový obrázek novinového článku

HTX DAO was officially established on January 18, with the aim of being a leading decentralized autonomous organization in the blockchain ecosystem and focusing on open finance and tokenized economy. Currently, the HTX DAO ecosystem has enlisted the support of 19 major industrial players, including HTX, TRON, Poloniex, BitTorrent, Spark Digital Capital, APENFT, Stratified Capital, JustLend DAO, OIG Group, Double Peak, stUSDT, Zebec, USDD, ANKR, Sun.io, Merkle 3s Capital, WINkLink, TUSD, and Owlit Finance.

HTX DAO has expressed its commitment to exploring the possibility of user autonomy within the community, facilitating information sharing across multiple channels. It aims to establish a self-governing ecosystem characterized by reciprocity and mutual benefits among platform and project teams, as well as Key Opinion Leaders (KOLs) and users. By tapping into the community’s wisdom and power, HTX DAO is committed to transforming HTX into a truly people-centered exchange. Furthermore, through organizing offline community engagement activities worldwide, HTX DAO endeavors to establish direct and trustworthy connections, thereby encouraging increased participation from practitioners and institutions within the crypto industry towards the development of the HTX DAO ecosystem.

During the summit, Amelia Chan, the HTX Strategic Partnerships Lead, was invited to participate in a panel discussion on the topic of “Trading on DEX vs CEX: What’s the Difference and What Are the Risks? KYC Procedures with Technology”. The choice between CEX and DEX, according to Amelia, depends on various factors, such as requirements for fund control, attitude towards regulation, user experience, liquidity needs, trading preferences, and the importance placed on anonymity. In comparison, CEX offers convenience and high liquidity, while DEX ensures privacy and allows individuals to have full control over their assets, aligning closely with the decentralized principles of the cryptocurrency industry.

Amelia also pointed out that HTX prioritizes user information privacy and asset security. Currently, through the implementation of advanced encryption algorithms and multi-factor authentication mechanisms, the exchange is taking all possible measures to ensure the safety of users’ accounts and assets. Moreover, it provides an extensive array of user-friendly trading features and tools, empowering users to perform trades with increased precision, speed, and efficiency. Looking ahead, HTX plans to introduce even more innovative products to cater to the diverse demands of its users.

It’s noteworthy that HTX Ventures also participated in the summit as an exhibitor. HTX Ventures, the global investment arm of HTX, adopts a strategy of direct investment and fund investment, having invested in over 200 projects in 2023. These projects span various fields, including infrastructure, DeFi, RWA, L1 & L2 public chain ecosystems, SocialFi, NFTs, and education. Seeking to explore emerging business models within the industry, it offers comprehensive support to collaborative projects, including financing, resources, and strategic consulting, to foster the growth of the blockchain ecosystem.

In an earlier statement, HTX Ventures mentioned that, in 2024, the Web3 sector is poised for deep integration, improved regulatory adaptability, and a trend towards maturity. This will facilitate the gradual implementation of interoperability between chains and ecosystems, driving the cryptocurrency market towards maturity and mainstream adoption. Moving forward, HTX and HTX Ventures are dedicated to closely monitoring the innovation and development of the Ethereum ecosystem, while continuously advancing investment and project incubation to nurture the next generation of Web3 enterprises.

As per reports, the Blockchain Festival Asia 2024 took place in Singapore on March 2. The event brings together experts from various fields including blockchain technology, cryptocurrency exchanges, DeFi, NFTs, cryptocurrency mining, GameFi, and the broader fintech industry, offering a platform to explore cutting-edge industry developments and emerging trends.

The post first appeared on HTX Square.

Populární novinky

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain
#Bitcoin#Bitcoins#Config+2 více tagů

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)
#Subscriptions

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.