0%

Guide To Getting Airdrops: Join “Top Miner” Justin Sun To Grab Popular Projects’ Early Airdrops on $50M Staking Quota

1. 3. 2024 5 min. čtení
Bannerový obrázek novinového článku

Why the Hype around Restaking?

Staking for airdrops has become a recognized wealth strategy across the Cosmos, Solana, and Ethereum ecosystems. LRT projects like Renzo, EigenLayer, ether.fi, Kelp DAO, and Puffer Finance have launched their airdrop programs, triggering a FOMO sentiment in the market. The influx of staked assets continues to soar to new heights.

EigenLayer, a trending Ethereum restaking project with TVL of over $7 billion.

Puffer, a trending Ethereum restaking project with TVL of over $1 billion.

Merlin Chain, a Bitcoin Layer 2 solution with TVL of over $1.5 billion.

BounceBit, a Bitcoin staking chain with TVL of over $0.45 billion.

To put it simply, the restaking sector offers several attractive features, positioning it as a potential engine for the crypto bull run in 2024:

  • Multiple Reward Sources: Restaking projects support staking yield-bearing Liquid Staking Tokens (LSTs), such as stETH issued by Lido, to earn additional ecosystem rewards and project points. For LST holders and investors seeking higher returns, restaking provides a new option.

  • Low Risk: Restaking protocols carry lower risks compared to DeFi protocols. When it comes to staked assets, there is no inherent risk of misappropriating the principal for lending or interest purposes, greatly reducing the possibility of loss.

  • Flexibility: Restaking projects often boast high liquidity, allowing users to withdraw their assets at any time. This appeals to investors seeking asset flexibility.

  • Community-Driven: In terms of development and promotion, many restaking projects benefit from strong community support, playing a crucial role in their success. The community-driven nature also increases transparency and trust in the projects, attracting more investors to join.

However, participating in on-chain staking presents challenges such as complex operations, locked assets unavailable for trading, and uncertain staking periods, requiring investors to possess project evaluation and code-reading skills.

Get Ready for Airdrops: HTX Liquid Restaking Event to Debut

HTX recently announced the upcoming launch of the Liquid Restaking event, sparking widespread attention.

The event will airdrop the following rewards to participants:

Initial airdrop from EigenLayer

Initial airdrop from Puffer

Initial airdrop from Merlin Chain

Initial airdrop from BounceBit

Crypto rewards, such as ETH, USDT, HTX, and TRX

According to HTX’s official announcement:

HTX will launch the Liquid Restaking event at 09:00 (UTC) on February 29, featuring BTC, ETH, USDT, HTX, and TRX as the first applicable cryptocurrencies. Users can register for the event with their Spot account balance of those assets snapshotted. No on-chain operations are required to receive rewards. Moreover, you can freely engage in trading, depositing, or withdrawing these spot assets while simultaneously earning rewards from Liquid Restaking. Participants can earn rewards generated by the $50M staking quota, including tokens and early airdrops of popular projects such as EigenLayer, Merlin Chain, etc. Rewards will be distributed in points. The earlier you participate, the higher the rewards you will earn!

So, what are the advantages of HTX Liquid Restaking compared to on-chain Restaking?

With Liquid Restaking, HTX provides you with a liquidity solution with zero risk and enhanced flexibility. Its main advantages include:

  • High Value: Win trending projects’ airdrops for $50 million staking quota with enormous upside potential

  • Free Claims: One-click operation with no costs

  • Great Flexibility: Effortless participation and exit with immediate effectiveness

  • Zero Risk: Principal protection, free rewards, and risk-free farming

1. Simplicity, Accessibility, and Lower Risk. You can get enrolled through a simple click on the event page, provided that you hold BTC, ETH, USDT, HTX, or TRX assets in your Spot account. HTX guarantees that during this event, regardless of any potential on-chain risks, user assets will always be safeguarded.

2. Asset Liquidity Outperforming On-chain. You are not required to stake any assets on the blockchain to participate in Liquid Restaking while enjoying convenient deposit and withdrawal services from the exchange, and your participation in the event will not affect the trading of your assets. Additionally, you can earn staking rewards across different chains depending on the assets you hold.

3. Flexible Earnings. With daily snapshots of spot accounts, even short-term holders have the opportunity to earn rewards. As HTX supports more cryptos for Restaking, you can receive daily staking rewards regardless of the form of your assets on the platform.

How to participate and get free airdrops?

During a recent HTX Live streaming, Sun humbly shared his expertise in project selection as a leading miner. Meanwhile, HTX is fully prepared as the first exchange to venture into restaking, promising zero risk and sharing restaking profits with platform users.

Getting enrolled in this promising narrative in 2024 is very easy. Here’s how:

  • Register for an HTX account and fund your Spot account with BTC, ETH, USDT, HTX, or TRX assets via deposits or purchases.

  • Click the Register button on the Liquid Restaking event page on February 29, 2024, at 09:00 (UTC).

HTX Liquid Restaking provides a risk-free way to receive early-stage airdrops from promising projects, eliminating the complexities and uncertainties of on-chain operations. Whether you are an experienced crypto investor with trading needs or a beginner participant, you can easily earn stable returns from HTX Liquid Restaking. Stay tuned for official announcements and get ready to enjoy the joy of risk-free rewards!

The post first appeared on HTX Square.

Populární novinky

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain
#Bitcoin#Bitcoins#Config+2 více tagů

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)
#Subscriptions

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.