0%
#Cryptocurrency#Blockchain#Fundamental analysis+2 více tagů

Chainlink and Arta TechFin Forge Deeper Digital Asset Alliance

22. 5. 2024 2 min. čtení
Bannerový obrázek novinového článku

Eddie Lau, CEO of Arta TechFin, is on a mission to meet the growing demand for asset tokenization, potentially reshaping the $867 trillion market of illiquid assets such as real estate.

In a significant move, the leading blockchain oracle network, Chainlink, is strengthening its collaboration with Hong Kong-based asset manager Arta TechFin to usher real-world assets onto the blockchain.

New Partnership

Announced on May 21, this partnership aims to provide comprehensive solutions covering asset origination, secondary trading, and product integrity, addressing the market's evolving needs.

Eddie Lau, CEO of Arta TechFin, stressed that this alliance seeks to fulfill the demand for robust asset tokenization solutions, potentially transforming markets by enabling the electronic trading of illiquid assets worth $867 trillion, including real estate and collectibles.

Real estate transactions, often complex and time-consuming, stand to benefit significantly from tokenization. Leveraging Chainlink's real-time price feeds and CCIP interoperability protocol, seamless interactions between blockchains facilitate asset transfers across different chains.

In 2023, Chainlink collaborated with SWIFT to explore value transfers between blockchain protocols. More recently, Chainlink conducted a pilot program with the Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) and major banks like BNY Mellon and JPMorgan to bring fund data onto the blockchain.

While Chainlink leads the charge, Ripple Labs is also delving into asset tokenization, partnering with industry giants like JPMorgan, Santander, and IBM to tokenize assets such as real estate, stocks, and bonds on its blockchain ledger.

Looking Ahead: The expanded partnership between Chainlink and Arta TechFin signifies a significant stride towards revolutionizing asset tokenization and elevating market integrity.

Populární novinky

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain
#Bitcoin#Bitcoins#Config+2 více tagů

How to Set Up and Use Trust Wallet for Binance Smart Chain

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

Your Essential Guide To Binance Leveraged Tokens

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)
#Subscriptions

How to Sell Your Bitcoin Into Cash on Binance (2021 Update)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

What is Grid Trading? (A Crypto-Futures Guide)

Začněte obchodovat se službou Cryptohopper zdarma!

Bezplatné použití - není vyžadována kreditní karta

Začněme
Cryptohopper appCryptohopper app

Odmítnutí odpovědnosti: Cryptohopper není regulovaným subjektem. Obchodování s kryptoměnovými boty s sebou nese značná rizika a minulá výkonnost není indikátorem budoucích výsledků. Zisky uvedené na snímcích obrazovky produktu jsou ilustrativní a mohou být přehnané. Do obchodování s boty se zapojte pouze v případě, že máte dostatečné znalosti, nebo požádejte o radu kvalifikovaného finančního poradce. Společnost Cryptohopper za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu, zcela nebo zčásti, způsobenou transakcemi s naším softwarem, vzniklou v důsledku těchto transakcí nebo v souvislosti s nimi, nebo (b) jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody. Upozorňujeme, že obsah dostupný na sociální obchodní platformě Cryptohopper je vytvářen členy komunity Cryptohopper a nepředstavuje radu ani doporučení od společnosti Cryptohopper nebo jejím jménem. Zisky uvedené na Markteplace nejsou indikátorem budoucích výsledků. Používáním služeb Cryptohopper berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami a souhlasíte s tím, že Cryptohopper zbavíte jakýchkoli závazků nebo ztrát. Před použitím našeho softwaru nebo zapojením se do jakýchkoli obchodních aktivit je nezbytné prostudovat a pochopit naše Podmínky poskytování služeb a Zásady zveřejňování rizik. Obraťte se prosím na právní a finanční odborníky, kteří vám poskytnou individuální poradenství na základě vašich konkrétních okolností.

©2017 - 2024 Copyright by Cryptohopper™ - Všechna práva vyhrazena.